Folk og fædreland

 • Apr 29, 1397

  Danmark, Norge, Sverige sluttede sig sammen i en union med fælles konge

 • Period: Apr 29, 1448 to Apr 29, 1481

  Christian d. 1. levede

 • Apr 29, 1500

  Sverige brød ud af unionen

 • Period: to

  De danske konger var enevældige

 • Økonomisk tid for Danmark

 • De liberale og nationale ideer opstod

 • Stavnsbåndet blev indført

 • Christian d. 7. blev født

 • Period: to

  Enevældig Kong Christian

 • Period: to

  Christian d. 7. var konge

 • Frederik d. 6. blev født

 • Period: to

  Livlæge Struensee havde reelt magten

 • Frihedsstøtten blev rejst

 • Period: to

  Søofficer Peter Willemoes.

 • Period: to

  N.F.S. Grundtvig.

 • Period: to

  C. W. Eckersberg blev født

 • Kronprins Frederik, kongens søn reagerede

 • Christian d. 8. blev født

 • Stavnsbåndets ophævelse var den vigtigste lov

 • Napoleonskrigene begyndte.

 • Den franske konge Ludvig 16. erklærede Østrig og Preussen krig.

 • Generalen Napoleon fik ledelsen af den franske hær der vandt mange sejre

 • Preussen sluttede fred med Frankrig

 • Østrig sluttede fred med Frankrig

 • Storbritannien alene tilbage mod Frankrig, og der blev en pause i krigen

 • Napoleon indledte et felttog mod den britiske kolon Egypten

 • Russiske zar har meldt sig ud af den antifranske alliance. 

 • Den antifranske alliance mellem Storbritannien, Rusland, Østrig og andre lande. Rusland trak sig ud af alliancen samme år

 • Period: to

  Der foregik voldsomme forandringer

 • Danmark blev neutrale.

 • Period: to

  Napolierne drøftede i hemmelighed et forbund mod Storbritannien

 • Det gik godt for frankmændene på det europæiske fastland.

 • Sejler en stor britisk flåde under ledelse af Parker og Nelson.

 • Østrig og Franakrig sluttede sig.

 • Der blev fred mellem Frankrig og Stobritannien

 • Napoleon blev kejser

 • Den tredje antifranske alliance mellem Storbritannien, Østrig, Rusland, Sverige og Frankrig kom.

 • Den forenede østrigske og russiske hær nederlag til den franske

 • Kronprins Frederik og hans regering modtog et krav fra briterne.

 • Den russiske zar sluttede fred med Napoleon

 • Frederik d. 7. blev født

 • Skrev Grundtvig sangen "Kommer hid, i piger små".Sidste del af 1800-tallet - Udviklede der sig en stærk national følelse i Danmark.

 • Christian d. 7. død

 • Period: to

  Frederik d. 6. var konge

 • Franske tropper tog til Spanien for at nedkæmpe et antifransk oprør

 • Period: to

  Napoleon sørgede for at få familiemedlemmer anbragt som ledere i en række besatte lande

 • Period: to

  Efter mislykket felttog mod Rusland var det klart for de fleste, at Napoleon ville tage hjem

 • Napoleons felttog mod Rusland

 • Den danske stat gik fallit. Om efteråret blev de franske tropper jaget ud af Nordtyskland.

 • De franske tropper trækker sig tilbage efter nederlaget ved Leipzig

 • Storbritannien, Rusland, Østrig, Sverige og Preussen lavede en ny antifrank alliance

 • Frederik d. 6. gav op og sluttede fred med Sverige og Storbritannien

 • Napoleon blev tvunget til at gå af.

 • Period: to

  De europæiske stormagter Østrig, Storbritannien, Rusland, Preussen og Frankrig, for at aftale en fred efter Napoleonskrigene

 • Napoleon vendte tilbage til Paris, hvor han samlede en stor hær.

 • Preussen og Østrig havde områder, der ikke var med i forbundet

 • Christian d. 9. blev født

 • Et oprør førte til at kongen måtte stå af

 • Den nye konge oprettede 4 stænderforsamlinger

 • 6% fik tighjælp af Københavns befolkning

 • Period: to

  Christian d. 8. var konge

 • Der blev indført kommuner og amter

 • Mange sluttede sig til de nationalliberale

 • Period: to

  Kristian Zahrtmann levede

 • Period: to

  Frederik d. 7. var konge

 • Frederik d. 7. overtog tronen, da hans far Christian d. 8. døde

 • Storbritannien og Rusland tog initiativ for våbenhvile

 • Der blev valgt en forsamling

 • Period: to

  Den danske regering forpligtede til at lave en fælles forfatning og et fælles parlament for kongeriget og hertugdømmerne

 • Period: to

  Treårskrigen

 • Kongerne havde stadig stor magt i resten af 1800-tallet

 • En krig startede igen

 • Forslaget til Grundloven blev færdigt

 • Den russiske zar pressede Preussen til at slutte fred med Danmark

 • C.C. Hall opgav var statsminister

 • Slesvig-holstenerne gav op

 • Grundtvig skrev en salme

 • Loven om næringsfrihed blev indført

 • Period: to

  Wilhelm 1. levede

 • Period: to

  Christian Mølsted.

 • Period: to

  Christian d. 9. var konge

 • Den ledende nationalliberale politiker C.C. Hall opgav at lave en fælles forfatning for helstaten, kongeriget og de tre hertugdømmer

 • C.C. Hall opgav den fælles forfatning for helstaten, kongeriget og de tre hertugdømmer

 • Preussen og Østrig stillede Danmark et ultimatum

 • Christian d. 9. fandt ud af, at kongeriget var truet

 • Nederlaget

 • Ændring af grundloven

 • Kristian Zahrtmann malede et billede af en situation ved Christian d. 7s. Hof

 • Period: to

  Højremanden og godsejeren var konseilspræsident

 • Julius Rasmussen forsøgte at skyde konseilspræsidenten

 • Venstre og højre indgik et forlig

 • Folketingsvalg

 • Der skete nye sammenstød mellem Frankrig og Stobritannien

 • Grundloven blev ændret

 • Der blev holdt en folkeafstemning i Slesvig

 • Storbritannien, Spanien og andre lande lavede en alliance krig mod Frankrig