ελληνική επανάσταση βασω

  • μάχη της αλαμάνας και ο θανατος του Θανάσιου Διακου

    Οι τουρκοι εκδιωσαν τους συμπαραστάτες των δύο πρώτων θέσεων, τραυματίζοντας σοβαρά τον Πανουργιά και σκοτώνοντας

    τον συμπολεμιστή του Ησαία,επίσκοπο των Σαλώνων [ Αμφισσα].
    Έπειτα ενωμένοι στράφηκαν εναντίον των υπερασπιστών της Αλαμάνας.