Epoker i litteraur historien

By ordboka
 • Nasjonal romantikken

  Prøvde å få fram det bra i Norge og skape nasjonal følelse
 • Realsimen

  En reaksjon på romantikken. Ville få frem det i samfunnet som burde forbedres.
 • Naturalismen

  Ligner mye på realismen, ikke mye håp i tekstene
 • nyromantikken

  Ikke så mye om å skape debatt, men litt lystigere tekster
 • Nyrealismen

  Tok opp samfunsproblemer igjen.
 • Mellomkrigstida

  Skrev om psyke, relgiøse og kultur radikale hendelser
 • Modernisme

  Mye ekspremintering med tekstene
 • Sosialrealisme

  Skrev mye om arbeidernes situasjon
 • postmodernisme

  Slo sammen det man likte fra andre perioder