Classical music main 2

Ének-zene, 5. osztály

 • Period: Jan 1, 1400 to

  A reneszánsz zene korszaka

  A reneszánsz szó újjászületést jelent. A 15-16. században alakult ki Európában a hangszerkíséret nélküli (a capella), többszólamú kórusművészet. A templomokban és a főúri udvarokban 8-12 főből álló énekkarok működtek. Karnagyaik a korszak híres zeneszerzői voltak. Leghíresebbek: Josquin des Prés, Plaestrina, Lassus. A reneszánsz legfontosabb zenei műfajai: mise, motetta, madrigál, chanson. A reneszánsz műfajok szerkesztésmódja az utánzáson (imitáción) alapul. A legpontosabb imitáció a kánon.
 • Period: Feb 3, 1525 to

  Giovanni Pierluigi da Palestrina

  A reneszánsz legjelentősebb, stílusteremtő egyénisége. Énekes fiúból lett a pápa énekkarának vezetője. Rómában élt, megújította az egyházi zenét, és megteremtette a dallam, a szöveg és a harmónia egységét. Többek között miséket, motettákat, madrigálokat és himnuszokat írt. Kortársai a zene fejedelmének nevezték.
 • Period: Apr 18, 1532 to

  Orlando Lassus

  Németalföldi zeneszerző és karmester. Egész Európát beutazta, és több nyelven is beszélt. 25 évesen a müncheni bajor herceg udvari muzsikusa volt. Jelszava: „Ne legyen nap alkotómunka nélkül!" Többek között motettákat, madrigálokat, chanson-okat és zsoltárokat írt. Zeneszerzői stílusa ötvözi a németalföldi hagyományokat az itáliai zene elemeivel.
 • Period: to

  A barokk zene korszaka

  A zeneművészet egyik nagy virágkora. Zeneileg gazdag díszítés, csillogó hangzás jellemzi a stílust. Kedvelt műfajok: concerto, szvit, versenyművek, opera, oratórium, kantáta. A kor legnagyobb zeneszerzői: Bach, Händel, Vivaldi, Purcell.
 • Period: to

  Antonio Vivaldi

  A barokk kor neves itáliai zeneszerzője és hegedűművésze. 1714-től a velencei San Marco-templom karnagya, egyúttal a konzervatórium tanára. Mantovában, Bécsben és Prágában is működött.
 • Period: to

  Georg Friedrich Händel

  Bach kortársa, a zenetörténet legnagyobb oratóriumszerzője. Bejárta egész Itáliát; élete legnagyobb részét Angliában töltötte. 30 oratóriuma közül a legismertebbek: Messiás, Júdás Makkabeus, Saul. Hangszeres művei közül kiemelkednek conerto grosso-i, orgonaversenyei és zenekari szvitjei. Legkedveltebb hangszeres művei a Vízi zene és a Tűzijáték szvit.
 • Period: to

  Johann Sebastian Bach

  Német zeneszerző, a barokk zene legnagyobb mestere. Kiváló orgonista, hegedűs és zeneszerző. Életének nagy részét Lipcsében töltötte a Tamás-templom karnagyaként. Hatalmas életműve zenekari művei, ének-zenekari kompozíciói és a legkülönbözőbb hangszerekre írt darabjai máig is példaszerűek minden zeneszerző, zenét szerető és tanuló ember számára.