Edat Mitjana

 • 476

  Començament Edat Mitjana.

 • 540

  Naixement Gregori I "el magne"

  Naixement Gregori I "el magne"
 • Period: Apr 4, 800 to Apr 4, 1320

  Ars Antiqua

  Naixement de la primera forma musical organum
 • Apr 4, 941

  Naixement Guido d'Arezzo

  Naixement Guido d'Arezzo
 • Period: Apr 4, 1001 to Apr 4, 1399

  Trobadors

 • Nov 23, 1221

  Naixement Alfons X "el savi"

  Naixement Alfons X "el savi"
 • Period: Apr 4, 1320 to Apr 4, 1492

  Ars Nova

  Naixement de la notació mensural
 • Mar 21, 1492

  Final Edat Mitjana