Diamond Dogs Tidslinjen

By dse123
 • 200

  antikens arkitektur 2

  När rommarna tog över Grekland tog de även över kulturen och deras arkitektur. de började snart att ändra lite på den gamla arkitekturen och bytte ut staplarmetoden mot gjutna konstruktioner som man utvändigt klädde med stenskivor. Rommarna försökte även överträffa grekerna genom storleken på deras byggnader.
 • 200

  Idealen under Antiken DEL 1

  Det antika samhället innhöll en stark tro till gudarna som till exempel Zeus, Triton, Dionysos Med mera. Detta kallas för polyteism och står för en religionsfilosofisk tro. Om man skall se på samhället då till nu har de flera kopplingar med varandra, men framför allt så har det antika samhället gett en grund till dagens samhälle.
  Antiken är nämligen där demokratin uppstod. Samhället kryllade av filosofer. Några utav de var Platon och Sokrates som i tidigt stadie diskuterade de mänskliga ideal
 • 300

  antikens arkitektur 1

  Det var under antiken som man började bygga upp städerna med ett torg, agoran. Det fanns även alltid ett tempel och städerna låg oftast nära vattnet på en kulle precis som staden Akropolis. Det antika arkitekturen växte fram under en längre tid innan den blev som vi ser den idag. Man kan hitta arkitekturfynd från antiken ända från Indusdalen till Gibraltar.
 • 300

  antikt

  I den europeiska kulturen är antiken intimt förknippat med ordet klassisk i betydelsen traditionell och av bestående värde. Historiskt har det klassiska arvet från Grekland och Rom utgjort en självklar referens inom konst, vetenskap och filosofi.
 • Period: 500 to Sep 28, 1450

  Medeltiden

  Kristendomen tar språng runt om i Europa. Klostermänniskor som munkar inspirerade andra kulturer och religioner till konvertering av katolisicm. Det medeltida samhället var ett feodalsamhälle som innebär att till exempel bönder präglades av olika länsherrar. Kyrkan och bibeln styrde allt och följde man inte blev konsekvenserna stora.
 • Oct 3, 1000

  Medeltida konst

  Medeltida konst
  Fokus på konst i medeltiden ligger i skulpturer och glaskonst. Viktiga personer fick sina ansikten tryckta på glasmålningar eller blev avskuplterade.
 • Oct 3, 1200

  Arkitektur under Medeltiden

  Arkitektur under Medeltiden
  Konstantin den store såg till att det medeltida folket fick allt mer offentliga byggnader som till exempel kyrkor, bibliotek etc.
 • Oct 3, 1250

  Musik under medeltiden

  Musik under medeltiden
  Klassisk bar musik med sång och instrument som luta och fioler. Oftast kvinnor som sjunger om berättelser etc. Berättelser i musik handlar oftast om riddare och drakar.
 • Oct 3, 1290

  Jeanne D'arc

  Jeanne D'arc
  Jungfrun av Orleans anses som Franrkikes National helgon. Hundraårskriget
 • Period: Sep 28, 1400 to

  Renässansen

  Epoken med reformationer men med pånytfödda idéer. Bibeln irfågasattes ordentligt och här upptäcks nya länder utanför Europa. Insipiration återtas från Antiken och Kvinnor ansågs vara häxor om de utförde något som de inte skulle. Kulturen sågs som en kyrklig och profanetisk inspiration. Männsikan blir mer individuell. och Perspektiven öppnas med hjälp av humanism.
 • Oct 3, 1460

  Arkitektur i Renässans

  Åter igen kom inspiratinen från antiken. Pelare och krusiduller användes på ståtliga byggnader. Detta syns vanligtvis idag på till exempel börshuset i Göteborg. Men för att utveckla arkitekturen började man fokusera på till exempel kvadrater och cirklar. alltså mer former i byggnationen.
 • Oct 3, 1490

  Renässansen musik

  Körer, Opera och konserter med mer harmonik var idealet för musiken under renässansen. Teater och musikaler blev allt vanligare.
 • Oct 3, 1510

  Konst under renässansen

  Här blev det allt mer populärt att måla porträtt av personer. Oljefärgen användes allt mer och inspirationen kom från Antiken igen. Man ville utveckla konsten i ett mera centralperspektiv samtidigt som man ville öppna upp konsten och fånga in en mera världsomfattande bild.
 • William Shakespeare

  Dramatör och manusskribent som skrivit till exempel Romeo och Julia. Komedin tar fart under den här epoken och det skulle bli "roligare" att vara på en teater.
 • Period: to

  Barocken

 • Barockens arkitektur

  Barockens arkitektur inspirerades mycket utav antikens arkitektur. Viktiga karakteistiska saker för barocken var att det skulle vara dramatiskt, rörelsefullt, tungt, pampigt och med många kontraster. Det skulle vara överväldigande. Man hade nästan alltid utbuktande ovaler, pelare och kolonner i fasaden.
 • Barocken

  Barocken var något som man har använt under alla tider som nedsättande, "detta är barockigt" med det menade man absurdt, överdriven och orimligt. Barocken var en konststil som sägs ha varat mellan 1500-telet till 1700-talet. Ordet barock betyder på franska oregelbundet. Barockens musik kännetecknas utav systematisk flerstämmighet, solistmusik. Andra kännetecken är dess jämna puls och terassdynamik, vilket är tvära skiftningar mellan starkt och svagt.
 • Period: to

  upplysningen

 • Period: to

  Rokoko

 • Rokoko 1

  Ordet rokoko betyder på franska "oregelbunden klippformat" och namnet kom man på först på 1800-talet och döpte helt enkelt tidsperioden efter den varit. Rokoko utmärkte sig med att man använde sig av snäckor i sin asymmetriska dekoration. Det var egentligen menat som nedsättande men i dagsläget ser vi det som vilken annan period inom konsten.
 • Rokoko arkitektur

  Rokokons arkitektur bygger på atektonik, vilket innebär att man använde sig av en teknik då man ville dölja byggnades konstruktionselement som t.ex. kolonner och pilastrar (fristående stöd, pelare).
 • Rokokons konst

  Rokokon är en stil inom konsten som hade sin glansperiod under mitten av 1700-talet. Rokokons konst kan kännetecknas som "lekande människan", picknick ute i naturen, lätthet mm. Under denna tid var det en flykt från de dåliga förhållanden som var just då.
 • Rokoko 2

  Under 1700-talet pågick en massa saker, den började med det stora nordiska kriget. Runt om 1733 började nästa krig, polska tronföljdskriget. Österrikes tronföljdskrig kom 10 år senare och i mitten av 1700-telt så inleds det sjuåriga kriget mellan Tysk-rommerska riket, Frankrike, Ryssland, Sverige mot Storbrittanien-Hannover och preussen- riket. Under 1773 så är det "boston tea party" som innleder den amerikanska revolutionen. 1789 utbryter franska revolutionen som fortsätter resten av 1700-talet
 • Period: to

  Romantiken

  1800-talets realism i konsten präglas av många vardagliga motiv och många skildringar av arbetare och deras miljöer. Konstkritikerna blev under denna tid en viktig del i konstens värld.
 • Romantiken

  Romantiken
  1800- ca 1880
  Romantikens bildkonst sysslade gärna med stora och himlastormande känslor, i kontrast till upplysningstidens nyktra tilltro till förnuftet.
  Målningar är oftast målade på så sätt att när man tittar på dem får man en känsla av hur liten man är i världen.
 • Period: to

  Romantiken

 • Period: to

  Modernismen

  1919 får kvinnor röst rätt vid 18års ålder.
 • Modernismen

  Modernismen
  Modernismens främsta konstnär hette Pablo Picasso, han utvecklade tillsammans med Georges Braque en egen stil, kubismen.
  Kubisterna genomförde en total brytning med den verklighetsavbildande och realistiska måleritraditionen. De var fullkomligt ointresserade av att framställa djupverkan eher livaktig färgillusion, av att berätta någonting, eller av att över huvud taget ge någon tolkning av den yttre verkligheten.
 • Modernismen 2

  Impressionism = intryck
  Expressionism = uttryck
  Art Noveau/jugend = inspirerat av naturens former
  Kubism =geometriska former
  Abstrakt konst = icke föreställande
  Surrealism = öververkligt drömmar
  Futurism = hyhyllar framtiden
  Dadaism = ”antikonst” protestkonst
 • Viktiga människor under antiken

  Viktiga människor under antiken
  Sokrates
  Sofokles
  Aristoteles
  Platon
  Pythagoras
  Alexander den store
  Julius Ceasar
 • Antikens Grekland

  Antikens Grekland
  Antikens Grekland (ca 700 f.kr. - 700 e.kr.) Epoken som tillhör filosofin, och romantiken.
 • Ideal under Antiken DEL 2

  Arbetskraften ansågs vara slaveri och den antika kulturen var det som höll samman folket.
 • Period: to Oct 3, 700

  Antiken

  Det antika samhället innhöll en stark tro till gudarna som till exempel Zeus, Triton, Dionysos Med mera. Detta kallas för polyteism och står för en religionsfilosofisk tro. Om man skall se på samhället då till nu har de flera kopplingar med varandra, men framför allt så har det antika samhället gett en grund till dagens samhälle.
  Antiken är nämligen där demokratin uppstod. Samhället kryllade av filosofer. Några utav de var Platon och Sokrates som i tidigt stadie diskuterade de mänskliga ideal