Den spændende tidslinje

By Dammer
 • Trosfrihed

  Den Habsburgske tyske kejser gav protestanterne trosfrihed i Tjekkiet.
 • Den Bøhmisk-Pfalziske krig

  Den Bøhmisk-Pfalziske krigDe protestantiske tjekkere gjorde oprør fordi denne trosfrihed ikke blev respekteret. De ville heller ikke anerkende den nye kejser Ferdinand d. 2. som bøhmisk konge.
  De valgte i stedet den protestantiske tyske fyrste Frederik af Pfalz.
 • Slaget ved det hvide bjerg

  Den bøhmisk pfalziske krig kulminerer i slaget ved det hvide bjerg. Men videreføres i Tyskland.
 • Første bidrag til kejserkrigen

  Christian d. 4 gik i ind i krigen for første gang med økonomisk støtte fra England. Han blev besejret af de katoslke styrker.
 • Kejserkrigens fred

  Jylland blev beast af katolske kejserlige tropper, og den danske kongen Christian d. 4 måtte se sig nødsaget til at slutte fred.
 • Sveriges indtræden

  Sverige indtræder i krigen, og er redningen af den tyske protestantisme.
 • Sverige sejrer

  Den svenske konge Gustav Adolf besejrede den katolske styrke i et stort slag ved Breitenfellt nær Leipzig.
 • Rain am Lech

  Den tidligere så sejrrig konge Gustav Adolf falder i slaget Rain am Lech, dette slår dog ikke Sverige, da de fortsætter deres krig.
 • Frankrigs indtog

  Frankrig gjorde deres indtog i krigen, og allierede sig med de protestantiske styrker.
 • Tredive årskrigen slutter - Den westfalske fred

  Freden er en afslutning på næsten 150 års religionskrig i Europa, og er et resultat af næsten 5 års forhandlinger som til sidst førte til de Westfalske fredsaftaler.
  Dette indebar at den tyske kejser måtte indse at de tyske fyrster blev selvstændige, og Tyskland dermed måtte blive religiøst opdelt.