Den Kolde Krig

  • Atlantpagten

    Atlantpagten Atlantpagten bestod af: Storbritannien, Frankrig, Holland, Belgien, Luxemborg, Italien, Portugal, Norge, Island og Danmark.
    For Danmark bestod deltagelse i Atlantpagten et brud på den ellers daværende neutralitetspolitik.
    Atlantpagten byggede på idéen om et soldarisk forsvar "en for alle og alle for én!"
    Under Atlantpagten blev der skabt en fælles organisation for forsvaret af Vesteuropa nemlig NATO.
  • OEEC - The Organization for European Economic Cooperation

    OEEC liberaliserede handlen mellem deltagerlandene ved at afvikle de importrestriktioner, som de enkelte lande side krisen i 30'erne havde anvendt til at styre importen. Organisationen afspejlede den amerikanske overbevisning om , at større frihed for handel og investeringer på tværs af landene i Europa var en nødvendig forudsætning for Europas økonomiske genrejsning.
  • Warszawapagten

    Warszawapagten var en forsvarsorganisation. En modsætning til Atlantpagten.
    Medlemmerne af pagten var: Sovjetunionen, Polen, DDR, Tjekkoslovakiet, Ungarien, Bulgarien, Rumænien og Albanien.