Αυτοκράτορες και Σύνοδοι

Timeline created by Elli Samonaki
In History
 • 325

  Α΄ Οικουμενική Σύνοδος

  Α΄ Οικουμενική Σύνοδος
  Είναι γνωστή και ως 1η Σύνοδος της Νίκαιας. Συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α΄(Μέγας) και είχε ως σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης στα εκκλησιαστικά ζητήματα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
 • 381

  Β΄ Οικουμενική Σύνοδος

  Β΄ Οικουμενική Σύνοδος
  Συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α΄ και είχε τον ίδιο σκοπό με την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο.
 • 433

  Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος

  Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος
  Συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο Β΄ στην Έφεσο. Καταδίκασε τις διδαχές του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, ο οποίος
  υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύση του Ιησού έναντι της θείας, υποστηρίζοντας ότι η Μαρία
  γέννησε τον άνθρωπο Ιησού και όχι τον Θεό.
 • 451

  Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος

  Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος
  Συγκλήθηκε από το ζεύγος Μαρκιανό και Πουλχερία στην Χαλκηδόνα και καταπολέμησε τη διδασκαλία του Μονοφυσιτισμού
 • 553

  Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος

  Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος
  Συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α΄ στην Κωνσταντινούπολη και επαναβεβαίωσε τα ορθόδοξα δόγματα περί της Αγίας Τριάδας και του Ιησού Χριστού και
  καταδίκασε πλήθος μη ορθοδόξων συγγραμμάτων καθώς και ορισμένους συγγραφείς.
 • 681

  ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος

  ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος
  Συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Δ΄ και καταδίκασε τον μονοθελητισμό και τον μονοενεργητισμό ως αιρέσεις και καθόρισε ότι ο
  Ιησούς Χριστός είχε δύο θελήσεις και δύο ενέργειες, θεϊκές και ανθρώπινες.
 • 691

  Πενθέκτη Οικουμενική σύνοδος

  Πενθέκτη Οικουμενική σύνοδος
  Συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Β’ στο ανακτορικό δωμάτιο του Τρούλλου, γι’ αυτό και λέγεται «Εν Τρούλλω Σύνοδος». Το έργο της ήταν συμπληρωματικό αυτού των Ε’ και ΣΤ’ Συνόδων.
 • 754

  Σύνοδος της Ιέρειας

  Σύνοδος της Ιέρειας
  Νομιμοποίηση εικονομαχίας και εκστρατεία ακόμη και κατά των μοναχών και των μοναστηριών. Καταδικάζει την λατρεία των εικόνων και τους οπαδούς της.(Κωνστ/νος Ε')
 • 787

  Ζ' Οικουμενική Σύνοδος

  Ζ' Οικουμενική Σύνοδος
  Συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΣΤ’ και την μητέρα του, Αυτοκράτειρα Ειρήνη την Αθηναία στην Νίκαια της Βιθυνίας, στον Ναό της αγίας Σοφίας. Αποφάσισε την αναστύλωση των εικόνων της καταδικάζοντας την Εικονομαχία.
 • 843

  Σύνοδος και λήξη της εικονομαχείας

  Σύνοδος και λήξη της εικονομαχείας
  Συγκλήθηκε από την Θεοδώρα(μητέρα του Μιχαήλ του Γ') και από τους συνεργάτες της Θεόκτιστο και Βάρδα και αποφάσισαν την αποκατάσταση των εικόνων.
 • 869

  Οικουμενική Σύνοδος

  Οικουμενική Σύνοδος
  Συγκλήθηκε από τον Βασίλειο τον Α΄ και σκοπός ήταν η καταδίκη του πατριάρχη Φωτίου από τον πατριαρχικό θρόνο.
 • 879

  Σύνοδος του 879

  Σύνοδος του 879
  Η «Εν αγία Σοφία», 8η Οικουμενική σύνοδος, συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Βασίλειο Α’ Μακεδόνα. Η σύνοδος αυτή επικύρωσε τις αποφάσεις της Ζ’ Οικουμενικής συνόδου καταδικάζοντας τις συνόδους του Καρλομάγνου στη Φρανκφούρτη και το Άαχεν.