Det danske flag

Danmarks fødsel

 • Jan 1, 960

  Året 960

  Harald Blåtand bliver i året 960 kristen og dermed døbt. Harald rejser en runesten til ære for sine forældre og den er i dag regnet for at være Danmarks fødsels-og dåbsattest. I disse år mente Harald, at han gjorde danere til kristne og Danmark var dermed på vej til at blive kristent og vores 1000-årige historie begyndte.
 • Jan 1, 1000

  Vikingetiden

  Vikingetiden
  Vikingetiden er blevet et varemærke for Danmark. Vikingetiden bliver ofte set som værende barsk, med langskæggede vikinger med hjelm på hovedet. Dette billede, som ligger langt væk fra virkeligheden, er skabt af illustrationer fra 1800-tallet.
  Vikingerne forbindes ofte med vovemod, vildskab og viljestyrke. Vikingetiden blev først interresant for danskerne efter tabene i 1814 og 1864.
 • Feb 2, 1047

  Slutnigen på vikingetiden

  Slutnigen på vikingetiden
  Man har hævdet, at Kong Sven Estridsen (1047-1074) var Danmarks sidste vikingekonge, men de sidste spor af vikinger fandt sted i England i 1080'erne.
 • Jan 27, 1241

  1241 Jyske lov

  1241 Jyske lov
  Den tidelige middelalder (ca. 1050 - 1150) var en meget urolig periode i Danmark. Selvom landet var blevet kristent og samlet, så var der ikke nogen klar arvefølge, og det var risikablet at være konge.
  Den sene vikingetid og tidelige middelalder var en velstandsperiode for Danmark bl.a på grund af teknologiske fremskridt inde for landbrug. Den katolske kirke forlangte, at man fastede.
 • Feb 2, 1397

  Kalmarunionen

  Kalmarunionen
  I år 1397 skete dannelsen af en union mellem de skandinaviske riger (DK, Norge og Sverige). Unionen varede til 1523.
 • Grundloven

  Den grundlovgivende forsamling blev skrevet af de to nationalliberelle ledere D.G Monrad og Orla Lehmann. Danmarks riges grundlov blev vedtaget med solidt flertal i den grundlovgivende forsamling d. 25 maj 1849 og underskrevet samme år af Frederik d. 7 d. 5 juni.
 • 1973 Jordskredvalg og oliekrise

  1973 Jordskredvalg og oliekrise
  I 1973 blev Danmark medlem af EU, efter voldsom debat, hvor det endte med klart flertal for dansk medlemskab. I slutningen af 1973 blev Danmark ramt af den første oliekrise, med stærkt forhøjede energipriser, som gjorde ende på på højkonjunkturen, der så blev erstattet med høj arbejdsløshed-
 • Rapporten om tamilsagen offentliggøres

 • Dansk folkeparti dannes

  Dansk folkeparti dannes
 • Danmark stemmer nej til Euro'en

 • Udlændingepakken begrænser indvandringen til DK

 • Kommunalreform vedtages: fra 2007 kun 98 kommuner