China & Japan

 • Westerse Mogendheden bemoeiden zich met China

  Westerse Mogendheden bemoeiden zich met China
  Voordat in 1800 de Westerse landen zich met China begonnen te bemoeien heersten er keizers van het Mongoolse volk en van het volk van de Mantsjoes. Maar bijvoorbeeld de Britten zagen handel in de Chinese thee, en de andere landen zagen ook wel wat in China. Op dit plaatje is een plaatje van een thee-verkoper op straat.
 • Opiumruil

  Opiumruil
  In 1836 vond de rampzalige ruil in opium plaats, doordat de Britten wouden handelen in Chineze thee, maar er geen zilver voor wouden geven. Op het plaatje zie je een paar chinezen opium gebruiken. Het opium had een vernietigend effect op China. Het liep uit tot de Opiumoorlog in 1939, die gewonnen werd door de Britten. De Britten kregen Hongkong toen China en Engeland vrede sloten. Hongkong werd hierdoor door de Britten als afzetmarkt gebruikt.
 • China verloor van het Westen.

  China verloor van het Westen.
  In 1860 verloor China een oorlog van het Westen, waarbij de Britten en de Fransen Peking bezetten. Hierdoor werd China in feiten een economische kolonie van het Westen. Op het plaatje zie je vertegenwoordigers van allerlei landen, die China willen verdelen. "China" staat hier hulpeloos achter, maar kan niks aan de verdeling doen.
 • China verloor oorlog van Japan

  China verloor oorlog van Japan
  In 1984 verloor China een oorlog van Japan, waardoor alles wat ze met veel moeite opgebouws had weer kwijt was. Ook moesten ze Japan geld betalen voor de schade, wat 3x het jaarlijkse inkomen van China was. In het plaatje is China in gevecht met Japan, maar lijkt Japan sterker.
 • Bokseropstand

  Bokseropstand
  In 1899 vond de Bokseropstand plaats, waarin missionarissen van het westen en westerse kooplieden werden vermoord. In dit plaatje zie je dat de opstandigen belangrijke westerlingen vermoord hebben.
 • De laatste keizer trad af

  De laatste keizer trad af
  In 1912 trad de laatste keizer af en werd de Republiek China uitgeroepen door Sun Yixian, leider van de Kuomintang. Hierbij is een plaatsje van de laatste keizer, die op 7-jarige leeftijd afstand deed van de troon.
 • Oprichting Chinese Communistische Partij

  Oprichting Chinese Communistische Partij
  Dit plaatje geeft Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Joseph Stalin en Mao Zedong weer. De belangrijkste mannen van het communisme. De CCP werd in 1921 opgericht, en richten zich eerst vooral op de geschriften van Marx en Lenin. Mao zou een groot communistische leider van China worden later ook communistische geschiedenis schrijven.
 • Tsjang Kai-Sjek aan de macht

  Tsjang Kai-Sjek aan de macht
  DIt is een propaganda poster van de kapitalisten, waar Tsang Kai-Sjek leider van was. De kapitalisten waren erg met de economie bezig. In 1925 kwam Tsjang aan de macht, en hij moderniseerde de economie aan de kust een beetje: het probeerde de uiterlijke kenmerken van het Westen over te nemen.
 • Verboden Communisme

  Verboden Communisme
  Op dit plaatje zie je bovenaan Mao, en daaronder communisten. In 1927 werd de communistische partij verboden, waardoor Mao Zedong als een nieuwe leider naar voren kwam. Hij had de partij geleid op het platte land, en was ontsnapt aan de moordpartijen in de steden, om de communistische leiders te vermoorden. Op het plaatje valt te zien dat Mao een grootste leider zou worden voor het communisme, en hij veel aanhanger zou krijgen.
 • De Lange Mars

  De Lange Mars
  Hierin zit Mao op een paard tijdens de Lange Mars, die een jaar duurde. Slechts 16.000 van de 100.000 mensen hebben de tocht overleefd. Voor de tocht hadden de communisten hun kracht aan de japanners laten zien, terwijl de Kuomintang weinig kon beginnen tegen de sterke vijand.
 • Volksrepubliek China

  Volksrepubliek China
  Op dit plaatje roept Mao Zedong de Volksrepubliek China uit. Nadat Japan werd verslagen was de gemeenschappelijke vijand uit het beeld, en braken er al snel vijandelijkheden uit tussen de grote Chinese partijen. In een aantal jaar veegden de communisten de vloer aan emt de kapitalisten en werd in 1949 de Volkrepubliek China uitgeroepen.
 • Grote Sprong Voorwaarts

  Grote Sprong Voorwaarts
  De communistische partij vond dat er een Grote Sprong Voorwaarts nodig was, om de landbouwproductie te laten stijgen. In 1958 vond de Grote Sprong Voorwaarts plaats, waarin het gezin zou moeten wijken voor het collectieve belang. Een voorbeeld hiervan is het mussen jagen met het hele gezin. In deze afbeelding wordt er op mussen gejaagd door inwoners van China. Dit laat zien hoe er met iedereen (collectief) gewerkt werd tegen de plagen die China tijsterden.
 • De Culturele Revolutie

  De Culturele Revolutie
  In 1966 maakte Mao zich zorgen dat generatie van de dertigers en veertigers niet genoeg revolutionair enthousiasme meer hadden. Daardoor mobiliseerde hij de zogenaamde rode gardisten, jongeren grotendeels van 10 tot 13 jaar oud. Het rode boekje werd voor de rode gardisten een soort bijbel, met allemaal citaten van Mao erin. In het plaatje staat een hele groep mensen afgebeeld met allemaal een rood boekje, en een portret van Mao erboven, wat duidelijk een poster is van de rode gardisten.
 • Deng Xiaoping aan de macht

  Deng Xiaoping aan de macht
  Deng Xiaoping had 4 disciplines toen hij aan de macht was. Een hiervan is weergeven op de afbeelding: de Marxisme-Leninisme-Mao Zedong gedachten aanhouden. Verder moest het socialisme aangehouden worden, naar de dictator geluisterd worden en de leider van de communistische partij aangehouden worden. Ondanks dat hij communist was probeerde hij de economie van China wel te liberaliseren door Speciale Economische Zones in te stellen, wat erg gunstig was voor de Chinese economie.
 • Neerslag van de Studentenopstand

  Neerslag van de Studentenopstand
  Uit de gewelddadige reactie op een studentenopstand van het regime van Peking blijkt dat China ook geen democratisch land werd onder de leiding van Deng Xiaoping, nadat Mao in 1976 stierf. Op het plaatje is een tafereel te zien van de neerslag van de opstand, wat alles behalve democratisch is opgelost.