Charles Darwin

 • Nacemento de Charles Darwin.

 • Period: to

  Biografía de Darwin

 • Ingresa na U. de Edimburgo, estuda medicina.

 • Ingresa na U.de Cambridge, para ordearse como pastor anglicano.

 • Da comezo o viaxe do Beagle.

  O viaxe do Beagle durou sobre 5 anoz.Partiu da bahía de Plymouth nesta data e chegou a Falmouth en 1836. Darwin dedicou a maior parte do tempo investigaciónes xeoloxicas e a recopilar exemplares,ademáis de a tomar notas regurosamente que mais adiante serían parte do seu diario de viaxe.
 • Termina o viaxe bo Beagle, chega a Falmouth.

 • Publicación do diario de viaxe do Beagle.

 • Recibe a carta de Wallace.

  Nesta aparecía a seguinte conclusión : todas las especies han evolucionado desde un antecesor común hasta el día de hoy mediante la selección natural.
 • Publicación "El origen de las especies".

  No libro,Darwin argumentou a favor dunha orixe común das especies,pero evitando o termo "evolución".
 • Morte de Darwin ( en Kent).