Deathwattylerfull

Baixa Idade Media

 • Period: 1300 to 1500

  Baixa Idade Media

  Período final da Idade Media, marcado pola pandemia da Peste Negra en Europa.
 • 1315

  Gran Fame (1315-1317)

  Gran Fame (1315-1317)
  Gran fame sucedida en todo o norte de Europa que se considera como o inicio da chamada crise do século XIV.
 • 1323

  Publicación da Summa logicae (1323)

  Publicación da Summa logicae (1323)
  O filósofo tardomedieval Guillerme de Okham (1285-1349) publica a súa obra principal, a Suma da lóxica (1323), un dos cumios intelectuais do período.
 • Period: May 24, 1337 to Oct 19, 1453

  Guerra dos Cen Anos (1337-1453)

  Conflito armado entre os reinos de Inglaterra e Francia, causado por unha disputa territorial entre as súas monarquías.
 • Sep 19, 1356

  Batalla de Poitiers

  Batalla de Poitiers
  Importante vitoria do bando inglés durante a Guerra dos Cen Anos (1337-1453)
 • 1400

  Pergameo Vindel (c. s. XIII-XIV)

  Pergameo Vindel (c. s. XIII-XIV)
  Transcríbese o pergameo Vindel (c. s. XIII-XIV), un dos documentos máis senlleiros da literatura galega medieval. Contén as sete cantigas de amigo do xograr Martín Codax. Inclúe o célebre poema Ondas do mar de Vigo
 • 1428

  Sitio de Orleans

  Sitio de Orleans
  Importante vitoria francesa durante a Guerra dos Cen Anos (1337-1453).