Atatürk

By elvannn
 • 1881

  Mustafa Kemal’in Selanik’te doğumu.
 • 1887

  Mustafa Kemal’in ilk öğrenimine başlaması. (Kısa bir süre mahalle mektebine devam etmiş, daha sonra çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Okuluna geçerek ilkokulu burada bitirmiştir.)
 • 1893

  Mustafa Selanik´teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi "Kemal" verilir.
 • 1895-1902

  1895 Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar. 1899 Mustafa Kemal İstanbul´da Harbiye´nin hazırlık sınıfına başlar. 1902 Mustafa Kemal Harbiye´den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam eder.
 • 1905

  11 Ocak 1905 Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam´da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam´a gönderilir.
 • 1913

  27 Ekim 1913 Mustafa Kemal Sofya´ya Askeri Ataşe olarak atanır.
 • 1919

  19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsun´a ayak basar.
 • 1920

  23 Nisan 1920 Mustafa Kemal Ankara´da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar.
 • 1921

  5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır.
 • 1928

  9 Ağustos 1928 Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu´nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.
 • 1934

  16 Haziran 1934 Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal´e "Atatürk" soyadını verme kararı alır.
 • 1938

  10 Kasım 1938 Atatürk vefat eder.