Asanblea Legegilea

  • Asanblea legegilea

    konstituzioa sortu zen, eta ostean, hauteskundeak egin ziren.
  • Konstituzioaren sorrera

  • Austriako tropek Frantsesak garaitu zituen.