Aplicacions Web

 • Primera Generació

  Primera Generació
  Els ordinadors de la primera generació van emprar bulbs per processar informació. Els operadors introduïen les dades i els programes en un codi especial per mitjà de targetes perforades.
 • Segona Generació

  Segona Generació
  La segona generació de les computadores va substituir la valvules buides pels transitors.
  Les computadores de la segona generació son més petites i consumeixen menys electricitat que les de la primera generació.
 • Web 1.0

  Web 1.0
  LA Web 1.0 va començar als anys 60 de la forma més bàsica que existeix, amb navegadors de només text bastant ràpids com ELISA. Després va sorgir l'HTML que va fer les pàgines web més agradables a la vista.
 • Tercera Generació

  Tercera Generació
  Van inventar el microchip (circuit integrat). Això va portar a Ted Hoff a dur a terme la invenció del microprocessador, l'Intel. A finals del 1960 varios investigadors com George Gamow van notar que la seqüència de nucleotids a l'ADN formaven un codig, un altre forma de codificar o programar.
 • BASIC

  BASIC
  Es un llenguatge de programació de mes alt nivell es va desenvolupar com a eina i avui en dia segueix sent un dels mes importants.
 • Pascal

  Pascal
  Niklaus va crea aquesta eina de treball que va ser creada el 1972 es un programa de llenguatge que ara mateix es fa servir poc va lligat conjuntament amb Free Pascal.
 • Quarta Generació

  Quarta Generació
  És caracteritza per l'integranció dels components electrics i amb això l'aparició del microprocessador,, és adir un únic circuit integrat, en el qual s'uneixen tots els punts bàsic del ordinador.
 • C

  C
  Va ser creada per Dennis Ritchie com a llenguatge de programació en las quals unes poques instruccions poden traduir cada llenguatge, es de baix nivell s'ha fet servir en sotfware.
 • Cinquena Generació

  Cinquena Generació
  La cinquena generació d'ordinadors també coneguda com FGCS ( the fifth generation computer systems), va ser un ambicios projecte proposat per Japó a finals de la dècada del 1970. Els seu objectiu era el desenvolupament de una nova classe de oridnadors que poden utilitzar tècniques i teconologia de intel·ligència artificail tant en el plà de hardware com del software.
 • HTML, Python y Visual Basic

  HTML, Python y Visual Basic
  En en 1991 van sorgir dos llenguatges mes defineixen les pagines webs com HTML sera el codi de internet
 • Java, JavaScript y PHP

  Java, JavaScript y PHP
  Van sorgir al any 1995 tres llenguatges mes esten en mes de la meitat de les aplicacions.
 • Web 2.0

  Web 2.0
  Web va orientat a l'usuari per compartir informació amb contingut que els pugui ajudar, que informi i que l'usuari tingui la necessitat de llegir per aprendre o conèixer. La web 2.0 representa l'evolució de les aplicacions convencionals a aplicacions.
 • Web 3.0

  Web 3.0
  Web va orientat a l'usuari per compartir informació amb contingut que els pugui ajudar, que informi i que l'usuari tingui la necessitat de llegir per aprendre o conèixer. El web 2.0 representa l'evolució de les aplicacions convencionals a aplicacions.
 • Scratch

  Scratch
  Va sorgir al any 2006 es un llenguatge de programació que va crear google i es basant dificil de fer servir.
 • Go

  Go
  Va sortir al any 2009 es un programa de llenguatge que va crear google es bastant difícil de fer servir.
 • Kotlin

  Kotlin
  Sorgeix en 2012 llenguatge de programació es el mes popular perquè Google ho marca com el millor programa de llenguatge.
 • Swift

  Swift
  Es un llenguatge de programació que surt al 2013 i no hi han mes evolucions en les aplicacions.
 • Web.4.0

  Web.4.0
  El web 4.0 és aquella en on l'experiència de l'usuari és elemental a l'dissenyar o crear plataformes, productes i serveis. Es tracta d'una web activa.
 • Web5.0

  Web5.0
  Es tracta de la versió més actualitzada i sensorial fins ara coneguda on es busca el "tot en un" i identificar i categoritzar les emocions de l'usuari. Aquesta web esta prevista sortir en el 2029.