ANTZINAKO ERREGIMENA ETA IRAULTZAK

 • Antzinako Erregimena (1700-1800)

  Antzinako Erregimena (1700-1800)
  Ekonomia eta politika harreman multzoa
 • Ezaugarriak:

  1.-Estamentuzko gizartea
  2.-Ekonomia-sistemaren oinarria
  3.-Monarkia absolutua
 • Estamentuzko gizartea

  Giza-antolaketa bat da
  2 ezaugarri ditu:
  Inmobilismo bertikala
  Pribilegioak egotea
 • Egoerak

  Nobleak: Jabetza asko zuten pertsonak ziren eta diru asko jasotzen zuten.
  Kleroak: Familia nobleetako seme gazteenak opsatzen zuten.
  Nekazariak: ahalmen gutxiko pertsonak ziren
 • Lehen sektorearen nagusitasuna

  Maiorazkoak
  Esku mortuak: kleroen lurrak
 • Industri eta Merkataritza

  1.-Industria: monarkek bultzatu zuten (gremioek)
  2.-Merkataritza:Europa eta Amerikaren arteko trukeengarapenari esker sortu zen
 • Europaren absolutismoa

  Politika-sistema bat zen. Bossuet-eren eta Hobbs-en ideietan oinarritzen zen.
  Ekonomian, merkantilismoa zen absolutismoaren oinarria, Jean Colbertek garatu zuen.
 • Ingalaterrako parlamentarismoa

  Erregearen eta burgesiaren arteko gatazkak 1642ko eta 1688ko iraultzak eragin zituen. Iraultzaren ondorioz, parlamentuzko monarkia gailendu zen.
  Politika-sistema berri horren oinarriz, legea monarkaren gainetik zegoen; Eskubideen Aldarrikapena(1689).
 • Oinarri teorikoa:

  John Lockek zehaztu zituen oinarrizko printzipio hauek:
  Askatasuna
  Berdinatsuna
  Jabetza
 • Ilustrazioa

  XVIII.mendean garatutako mugimendua.
  Mungimendu honek, pentsamolde berri bat ekarri zuen:
  1.-Arrazoimena
  2.-Eskubide naturalak
  3.-Tolerantziak
 • Despotismo ilustratua

  Monarkia absolutuak ideia ilustratuak aplikatzean sorturiko politika-sistemari deitzen zaio.
 • AMERIKAKO IRAULTZA

  AMERIKAKO IRAULTZA
 • Gatazkaren jatorria

  Kolonoen eta Britaniar Handiaren artean ekonomia-sistemarengaitik gatazka bat sortzen da. Ekonomia gatazka sortuta zergen gatazka bat sortzen da,(1764tik 1766ra)
 • Independentzia Gerra(1775-1783)

  Independentzia Gerra(1775-1783)
  https://www.youtube.com/watch?v=bbX7ekWGKNQ1776an, Virginiako Eskubideen Aldarrikapena idatzi zuten.
  1783an, Versaillesko Bakea.
 • Ondorioa

  Amerikako lehen konstituzioa, 1787an idatzi zen.
 • FRANTZIAKO IRAULTZA

  FRANTZIAKO IRAULTZA
  https://www.youtube.com/watch?v=WYZPKfORXXkArazoak:
  1.-Estamentuzko gizartea: nobleak eta kleroak zuten pribilegioak.
  2.-Ekonomia-krisia:1780tik 1789ra, krisia zegoen etengabe.
  3.-Ogasunen defizita: Krisiaren alderdia.
  4.-Politika krisia: Luis XVI.a babesa galtzen hasi zen.
 • Iraultzaren hasiera

  Uztailean, hirugarren estatuko ordezkariek Asanblea Nazionala eratu zen.
 • Asanbleak (1789-1792)

  Asanblea konstituzionala(1789-1791)
  1789an, eskubide feudalen aboliziorako dekretua idatzi zuten.
  Urteak igarota, 1791ko Konstituzioa idatzi zuten.
  1.-Subiranotasun nazionala
  2.-Botereen banaketa
  3.-Sufragio zentzitarioa
  4.-Administrazioaren deszentralizazioa
 • INDUSTRIA IRAULTZA

  INDUSTRIA IRAULTZA
  Lehen industria irautzak 1850etik 1865era iraun zuen.
  Ezaugarriak:
  2.-Heriotza-tasa murriztu:
  -Medikua(txertoak)
  -Elikagai gehiago
  -Gerra
  -Teknikak hobetu
  -Kontsumoak gora (Demografia iraultzaren ondorioz)
 • XVIII.mendeko Nekazaritza-Hedapena

  Nekazaritza teknikak hobetu:
  -Norflok sistema
  -Lurgorririk ez
  -4urteko txandaketa
  -Ongarri kimikoak(ondorioak;eskulan sobera, kapitalaren pilaketa) Teknikak hobetu baino lehenago:
  -Makinaria "toskoa"
  -Burdinezko goldea
  -Ureztatze sistema Abeltzaintzaren estaboluzioa:
  -Abereak igo
  -Okel gehiago
 • Pentsamolde berria

  -Liberalismo ekonomikoa
  -Ekimen pribatuak
  -Etekina
  -Berrikuntzak
  -Inbertitu
 • Britaniar Handia

  XVIII.mendean.
  Mentalizazioa:
  -Ekimena bultzatu
  -Monarkia parlametarioa
  -Burgesia aktiboa
  -Komunikazioak: ibaietako kanala
  -Kapitala: merkataritza
  -Lehengaiak: Kolonoetatik
 • Asanbleak (1789-1792)

  Asanblea Legegilea (1791-1792)
  Goi-burgesiaren helburuak nagusitu ziren.
 • Konbentzio Girondinoa(1792-1793)

  Konbentzio nazionala, girondinoak eta menditarrak kontrolatu zuten.
  Gerra deklaratu zioten Frantziari, eta Lehen koalizioa eratu zuten: La vendee eskualdean.
 • Menditarren Konbentzioa eta Izualdia(1793-1794)

  Robespierrek zuzenduta, boterea berenganatu zuten, 1793an.
  Robespierrek diktadore gisa jokatu zuen, botere guztiak berenganatu baitzituen.
 • Direktorioa eta Iraultzaren amaiera (1795-1799)

  II.Konstituzioa idatzi zuten.
  Matxinada bat egin zen eta Napoleon Bonapartek, matxinada menperatu zuen.
 • Liberalismo iraultzailea

  Plitika-ideologia zenbait ilustratu garrantzitsuak adierazi zuten: Montesquieuk eta Rousseauk.
 • Liberalismo ekonomikoa

  Liberalismo ekonomikoa
  Ekonomia-askatasunaren printzipioa nagusi izatea nahi zuten.
  Printzipioak:
  1.-Gremioak desagerraztea
  2.-Estatuak ezin izango zuen esku hartu ekonomian, muga-zergen bidez;librekanbismoa.
 • NAPOLEON

  NAPOLEON
  Blokeo kontinentala ezarri zuen Britaniar Handiaren aurka.
  1.-Italia inbaditu zuen 1800ean.
  2.-Espainia inbaditu zuen 1808an.
  3.-Errusia inbaditu zuen 1812an.
  4.-Waterloo garaitu zuen 1815ean.
 • BERREZARKUNTZA

  Vienako Biltzarra:
  Viena biltzarra ezarri zenean, aldaketa batzuk egon ziren:
  1.-Estatu tapoi
  2.-Austriak, Prusiak eta Errusiak zenbait lurralde berenganatu.
  3.-Frantziako iraultza aurreko mugetara itzuli zen.