Η ιστορία του Διαδικτύου

Timeline created by eirgavala
 • 1969: Δημιουργία του δικτύου ARPANET στις ΗΠΑ

  1969: Δημιουργία του δικτύου ARPANET στις ΗΠΑ
 • 1983: Δημιουργία του πρωτοκόλλου TCP/IP.

  1983: Δημιουργία του πρωτοκόλλου TCP/IP.
 • 1985: Δημιουργία του δικτύου NSFNET.

  1985: Δημιουργία του δικτύου NSFNET.
 • 1993: Παρουσίαση του WWW (World Wide Web) στο Cern της Ελβετίας.

  1993: Παρουσίαση του WWW (World Wide Web) στο Cern της Ελβετίας.