OSZK történet

By bara1
 • Beadvány

  Beadvány
  Széchényi Ferenc felségfolyamodványt nyújtott be a bécsi Magyar Kancellárián keresztül I. Ferenc királyhoz...
 • I. Ferenc király döntése

  I. Ferenc király döntése
  A helytartótanács kedvező véleménye alapján I. Ferenc király elfogadta Széchényi Ferenc felajánlását egy Magyar Könyvtár (Bibliotheca Hungarica) létrehozására.
 • A Magyar Hírmondó cikke

  A Magyar Hírmondó cikke
  A Magyar Hírmondó tudósítója jelentette, hogy gróf Széchényi Ferenc "mindkét magyar hazában már elhíresedett, nagy fáradsággal és sok költséggel szerzett ritka gyujteményeit...magyar haza közhasznára ajánlotta és ajándékozta."
 • Az OSZK alapítása

  Az OSZK alapítása
  Széchényi Ferenc Bécsben benyújtotta az általa ugyanezen a napon aláírt és pecsétjével ellátott ajándékozó (alapító) oklevelét a magyar udvari kancelláriához.
 • Alapító okmány

  Alapító okmány
  I. Ferenc király aláírta és két példányban kiadatta az alapító okmányt.