ดาวน์โหลด

พุทธศาสนา

 • 80 BCE

  ประสูติ

  ประสูติ
  ทันทีที่ประสูติ เจ้าชายสิทธัตถะทรงดำเนินด้วยพระบาท 7 ก้าว และมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาท พร้อมเปล่งพระวาจาว่า "เราเป็นเลิศที่สุดในโลก ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเรา" แต่หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติกาลได้แล้ว 7 วัน พระนางสิริมหามายาก็เสด็จสวรรคาลัย เจ้าชายสิทธัตถะจึงอยู่ในความดูแลของพระนางประชาบดีโคตมี ซึ่งเป็นพระกนิษฐาของพระนางสิริมหามายา
 • 72 BCE

  ชีวิตในวัยวัยเยาว์

  การศึกษา เมื่อพระชนมายุได้ 8 พรรษา ได้เข้าศึกษาที่สำนักของครูวิศวามิตรความสุขสำราญ พระราชบิดาได้รับสั่งให้ขุดสระ 3 สระ สร้างปราสาท 3 ฤดูความรู้จักวางตน แม้พระองค์จะเป็นกษัตริย์ พระองค์ก็เคารพบูชาอาจารย์ยิ่งนัก
 • 64 BCE

  อภิเษกสมรส

  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้ 16 พรรษา พระราชบิดาได้จัดอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราหรือ พิมพา
 • 45 BCE

  ตรัสรู้

  ตรัสรู้
  ในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำในเดือนพฤษภาคม พระองค์ทรงประทับนั่งที่ใต้ต้นโพธิ์ ด้วยการอธิษฐาน อย่างแน่วแน่ว่า "เราจะไม่ลุกไปจากที่นั่งนี้จนกว่าจะได้ตรัสรู้" ในที่สุดพระองค์ก็ได้เข้าถึงความจริง แท้เกี่ยวกับพระองค์เอง อันเป็นความจริงแท้ของจักรวาลด้วย ได้ทรงค้นพบทางหลุดพ้น และความรู้อันเหนือวิสัยมนุษย์ธรรมดาได้บังเกิดขึ้นกับพระองค์มากมายมหาศาล พระองค์ได้เข้าถึงการเป็นผู้รู้แจ้ง เป็นผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้ตรัสรู้เป็น พระศากยมุนีพระพุทธเจ้า วิดีโอตรัสรู้
 • 1 BCE

  ปรินิพาน

  ปรินิพาน
  เสด็จดับขันธปรินิพพาน
  สุภัททะปริพาชกเข้าเฝ้า
  เมื่อพระเจ้าได้ประกาศศาสนามาถึง 45 พรรษาแล้ว พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน
  เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น ได้โปรดสุภัททะปริพาชกเป็นครั้งสุดท้าย และเป็นสาวกรูปสุดท้าย พุทธโอวาทก่อนปรินิพาน