405px polisen vapen svg

PHS 09D2/1 Skåne Termin 2 Inlämningsuppgifter

By ermin
 • Period: to

  Termin 2

 • Brottsdrabbade Studiebesöksuppgift

  Brottsdrabbade Studiebesöksuppgift
  Till Studiebesöksuppgiften
  (Anders)Ta kontakt och planera ett besök hos er lokala Brottsofferjour och undersök hur deras arbete går till. Hur får man kontakt med brottsdrabbade? Vad har man för hjälp att erbjuda? Ta också reda på vad Brottsoffermyndigheten är för slags myndighet. Hur jobbar de? Vad är skillnaden mellan dem och en Brottsofferjour?
 • Inläsningsfrågor RB 24 Inlämningsuppgift

  Inläsningsfrågor RB 24 Inlämningsuppgift
  Till Inlämningsuppgiften
  (Micke)
  Egna inläsningsfrågor, RB 24 Besvara frågorna med hjälp av kurslitteraturen. Frågorna avser i princip kapitel 24, §§ 1-10. Svaren ska redovisas i diskussionsforum senast fredag den 30 april. Studiegrupperna ska kommentera varandras svar med hänvisning till lagtext, där så är möjligt.
 • Kriminalteknik Hans Inge Studiebesök

  Kriminalteknik Hans Inge Studiebesök
  Till Inlämningsuppgiften
  Malmö, Gasklockan 1300
 • Studiebesök Åklagare Lena Körner

  Studiebesök Åklagare Lena Körner
  Östra Promenaden 7, 3 vån 1000-1200
 • Åklagaren Studiebesöksuppgift

  Åklagaren Studiebesöksuppgift
  Till Studiebesöksuppgiften
  (Stefan & Anders)
  Många gånger måste Ni som blivande poliser föredra ett ärende för en åklagare. Vad bör man tänka på? Hur ska en sådan föredragning disponeras?
  Avtala tid hos lokal åklagare för att diskutera och gå igenom ert utkast till föredragningen.
  Redovisa enligt skrivreglerna. Huvuddelen av redovisningen ska bestå av reflektion och analys!
  Redovisas senast 2010-05-07
 • Vittnes/bild konfrontation Inlämningsuppgift

  Vittnes/bild konfrontation Inlämningsuppgift
  Till Inlämningsuppgiften
  (Ermin & Micke)
  Denna uppgift är en inläsnings och diskussionsuppgift. Läs Vittneskonfrontation (RPS Rapport 2005:2) som finns utlagd i kursens Dokumentarea och Handbok i rättspsykologi, kap.14 som handlar om vittneskonfrontation.
  Senast onsdag den 12 maj ska studiegruppens redovisning vara tillgänglig på diskussionsforumet.
 • Juridik 1 Inlämningsuppgift

  Juridik 1 Inlämningsuppgift
  Till InlämningsuppgiftenJuridik 1
  (Alla skall göra den sen sammansättning ihop)
  Tvångsmedel och förundersökningens färdigställande
  Instruktioner
  Varje student ska lösa samtliga nedanstående uppgifter. Ni diskuterar därefter frågorna i respektive studiegrupp och studiegruppen enas därefter om ett svar som redovisas in av gruppen under inlämningsuppgift senast den 12 maj 2010.
 • Spanavdelning/KUT Studiebesök

  Spanavdelning/KUT Studiebesök
  Kl 1300 Gasklockan Malmö
 • FU ledare Studiebesök

  FU ledare Studiebesök
  Till Studiebesöksuppgiften
  Ett av syftena med studiebesöket är att få möjlighet att gå igenom ett eller flera olika förundersökningsprotokoll och få svar på bland annat följande frågor:
 • Spanavdelning/KUT Studiebesöksuppgift

  Spanavdelning/KUT Studiebesöksuppgift
  Till Studiebesöksuppgiften
  (Jessica & Debar)
  Avtala tid hos en avdelning inom ert hemdistrikt som bedriver spanverksamhet (KUT, spaningsgrupp/rotel på områdes- eller länsnivå).
 • Beslag Sturkögatan 8 Studiebesök

  Beslag Sturkögatan 8 Studiebesök
  Besök på Beslagslagret i Malmö (Sturkögatan 8) Göran Lundgren Beslagschefen möter upp oss.
 • Polisiär förundersökningsledare och beslagansvarig Inlämningsuppgifyt

  Polisiär förundersökningsledare och beslagansvarig Inlämningsuppgifyt
  Till Inlämningsuppgiften(Jessica & Ermin)
  Deluppgift 1
  Boka en tid hos en polisiär FU-ledare på utredningsavdelningen. = Jessica
  Deluppgift 2
  Boka in ett besök hos den som är lokalt ansvarig för beslagen = Ermin + PPT från mötet med Göran
 • Juridik 2 Inlämningsuppgift

  Juridik 2 Inlämningsuppgift
  Till InlämningsuppgiftenJuridik 2
  Rationell förundersökning
  (Alla)
  Varje student ska lösa samtliga nedanstående uppgifter. Ni diskuterar därefter frågorna i respektive studiegru(förundersökningsbegränsning/åtalsunder­låtelse).
 • Kriminalteknik OBS! Individuell inlämningsuppgift

  Kriminalteknik OBS! Individuell inlämningsuppgift
  Till InlämningsuppgiftenEfter kursstarten vid PHS skall du nu dels genom litteraturstudier och dels genom intervjuer med din handledare vid den lokala tekniska roteln, redovisa följande:
  1: SPÅR PÅ BROTTSPLATSEN.
  2: BILUNDERSÖKNING.
  3: VAPENUNDERSÖKNING.
  Inlämningsuppgiften skall sändas till oss via Ping Pong senast vecka 21, 2010. Någon gång under veckorna därefter kommer vi att ha ett seminarium. Denna uppgift är individuell. Har du frågor ang. uppgiften får du gärna ringa mig.
  Bosse
  Deadline: 30 maj 2010 23:59
 • Förundersökningsprotokoll Inlämningsuppgift

  Förundersökningsprotokoll Inlämningsuppgift
  Till Inlämningsuppgiften
  (Ingen ansvarlig ännu)
  Ni ska lämna det färdiga förundersökningsprotokollet i pappersform till distansens kursadministratör Ann-Britt Andersson by 10 senast onsdag den 2 juni klockan 12.
 • Examination 2:2

  Examination 2:2
  Examinationer sker i Polisiärt arbete (poliskunskap och juridik). Poliskunskap och juridik examineras integrerat skriftligen vid kursens slut eller efter avslutande närvecka.
  Ordinarie examination sker torsdag den 10 juni v 23 på resp lärcentra.
  Examination 2 sker torsdag den 2 september v 35 på resp lärcentra.
  Examination 3 sker torsdag den 23 september v 38 på resp lärcentra.
  Tid för examination kl 12.00-15.30.