Zvi hermann schapira185

פרופסור צבי הרמן שפירא

 • השנה שהוא נולד

  השנה שהוא נולד.
 • בגיל שלוש ידע הרמן שפירא לקרוא ברהיטות

 • בגיל ארבע כבר למד גמרא ובגיל חמש תוספות.

  בגיל ארבע כבר למד גמרא ובגיל חמש תוספות.
 • ידע בגיל שמונה את כל מה שמורי העיירה יכלו ללמדו

 • בגיל 30 בתחיל לימודי אקדמאי

  הוא נרשם ללימודי מטמטיקה באוניברסיטה של היינברג ופתח דף חדש ואפילו הצטיין
 • הציג קופסת פח לאסיפת קרן לאומית,

  הציג קופסת פח לאסיפת קרן לאומית,
 • כשהיה בן 40 קיבל תואר דוקטור והתמנה למרצה למתמטיקה באוניברסיטה.

 • שש שנים אחר כך התמנה לפרופסר

  שש שנים אחר כך התמנה לפרופסר
 • ב-1897, בקונגרס הציוני הראשון, העלה שפירא את רעיון הקמת הקרן שתגאל אדמות בארץ ישראל.

  ב-1897, בקונגרס הציוני הראשון, העלה שפירא את רעיון הקמת הקרן שתגאל אדמות בארץ ישראל.
 • השנה שהוא נפטר

 • במאי 1898, עמד שפירא לצאת לכינוס בקלן כדי להסביר את רעיונו. הוא חש ברע והרופא אסר עליו לנסוע, אבל שפירא לא שמע לו ונסע. בקלן חלה בדלקת ריאות וב-8 במאי נפטר.

  במאי 1898, עמד שפירא לצאת לכינוס בקלן כדי להסביר את רעיונו. הוא חש ברע והרופא אסר עליו לנסוע, אבל שפירא לא שמע לו ונסע. בקלן חלה בדלקת ריאות וב-8 במאי נפטר.
 • ההצעה להקמת הקרן התקבלה ברוב גדול רק ארבע שנים מאוחר יותר בקונגרס הציוני החמישי, ב-1901.

  ההצעה להקמת הקרן התקבלה ברוב גדול רק ארבע שנים מאוחר יותר בקונגרס הציוני החמישי, ב-1901.
 • בשנת 1901, בקונגרס החמישי, אושרה ההצעה להקמת קרן קיימת.

  בשנת 1901, בקונגרס החמישי, אושרה ההצעה להקמת קרן קיימת.
 • האוניברסיטה העברית בירושלים הוקמה בשנת 1925 – שני רעיונותיו של שפירא התממשו, אך הוא לא זכה לראותם.

  האוניברסיטה העברית בירושלים הוקמה בשנת 1925 – שני רעיונותיו של שפירא התממשו, אך הוא לא זכה לראותם.
 • בשנת 1953 הועלו עצמותיו של פרופ' שפירא לישראל והוא נטמן בהר המנוחות בירושלים.

  בשנת 1953 הועלו עצמותיו של פרופ' שפירא לישראל והוא נטמן בהר המנוחות בירושלים.