Χρονοδιάγραμμα εργασιών προγράμματος Αγωγής Υγείας 2013-14

 • Πρώτη συνάντηση

 • Period: to

  SID 2014 "Ας δημιουργήσουμε, όλοι μαζί, ένα καλύτερο Διαδίκτυο"

 • 7η Δεν πραγνατοποιήθηκε συνάντηση

 • 10η

 • 11η Παραμονή Ημέρας Ασφλούς Διαδικτύου SID

 • 12η

 • 13η

 • 14η

 • 15η

 • 16η

 • 17η

 • 18η

 • 19η

 • 20η