1945-2014 tyskland (murens fald)

 • Period: to

  1945-2014 (murens fald)

 • slutning af anden verdenskrig-Die Ende am 2. veltkreig

  Verdenskrigen sluttede den 2. september 1945 med den officielle overgivelse af den sidste aksemagt Japan
  Die 2. veltkreig endet am 2. september 1945 mit der officielle übergabe von Japan.
 • sovjetisk besættelses zone-SBZ

  Kender ikke den præcise dato
  DDR staten blev oprettet i den sovjetiske besætteleszone i 1949. Det var ikke en stat, som borgerne holdt af og i mangel på frie valg stemte borgerne med fødderne. 2,7 millioner mennesker flygtede fra øst til vest.
  DR- Staat wurde in der sowjetischen Besatzer Telekommunikationsbereichim Jahre 1949 hergestellt Es war nicht ein Zustand , als Bürger von und in den Mangel an freien Wahlen abgehalten Bürger mit den Füßen abgestimmt . 2,7 Millionen Menschen flohen von Ost
 • DDR bliver oprettet som stat - DDR bist gründen als sataat

 • Tyskland bliver en del af EU - Deutschland wird Teil der EU

  Tyskland bliver en del af EU
  Deutschland wird Teil der EU
 • grænsen mellem DDR og DBR bliver lukket- Die grenze zwichen DDR und DBR bist geschlossen

 • tyskland vinder VM i fodbold i Bern - Deutschland haben VM im bern gewonden

 • USA's intervention i Vietnam - US-Intervention in Vietnam

  Fra ca. 1955 globaliseredes den kolde krig endvidere ved, at den spredte sig til den tredje verden, fx Mellemøsten og senere Sydøstasien med USA's intervention i Vietnam Ab ca. 1955 globaliseredes der Kalte Krieg auch wissen, dass es zu verbreiten , um die Dritte Welt , wie zum Beispiel dem Nahen Osten und Südostasien später mit US-Intervention in Vietnam
 • BRD=NATO og DDR=warzavapagten

 • juli 1961

  I juli 1961 flygtede 30.000 mennesker. m Juli 1961 flohen 30.000 Menschen .
 • 13 august 1961 - muren/die Mauer

  Den 13. august om morgenen blev byen spærret af og tyske arbejdere, der blev bevogtet af soldater og hunde, byggede en mur mellem øst og vest. Betonklodser, pigtråd, lukkede facader. På tværs gennem byen. Fra det ene øjeblik til det andet var naboer, familier og venner skilt fra hinanden. Auf in den Morgen 13. August wurde die Stadt blockiert und deutsche Arbeiter, die von Soldaten und Hunden bewacht wurden, baute eine Mauer zwischen Ost und West . Betonsteine , Stacheldraht , geschlossene F
 • JFK siger ich bin ein berliner

 • DDRs grænsepoliti får besked på at skyde dem der forsøger at flygte - DDR-Grenzsoldaten bekamen Beitrag für diejenigen, die zu fliehen versuchten schießen

 • Tyskland bliver medlem af FN - Deutschland wird mitglied ab FN

 • vietnamskriegens afslutning

  afslutningen af den 3. Vietnam-krig er historien om det vietnamesiske folks kamp for lighed, frihed og nationalt sammenhold er en delhistorie af tiden efter 1945. das Ende des dritten Vietnamkrieg ist die Geschichte von Kampf des vietnamesischen Volkes auf Gleichheit , Freiheit und nationale Einheit ein delhistorie der Zeit nach dem 1945.
 • Berlinmuren faldt - Der Fall der Berliner Mauer

  Berlinmuren faldt den 9. november 1989 Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989
 • tyskland genforenes - Deutschland bist wiederveriningen

 • sovjektunionens opløsning - die sowjetunions auslösung

 • grænsevagter bliver kendt skyldig i at have dræbt de 2 sidst der løb over muren - Grenzsoldaten bist bekannt schuldig, die beiden letzten Ausführung über die Mauer getötet gefunden

 • Tyskland får Euroen - Deutschland bekommtder Euro

  Tyskland får Euroen Deutschland bekommt der Euro
 • Berlin bliver hovedstad igen

 • Euro i stedet for Mark

 • Angela Merkel

  Angela Merkel bliver statsminister Angela Merkel wird bundeskanzler
 • VM i tyskland i fodbold

 • Tyskland vinder VM i fodbold

 • 25 års jubileum