1945-1972

By MarieBC
 • Samlingsregering i Danmark

  Efter befrielsen blev der dannet en bred samlingsregering
  I de første efterkrigsår førte Danmark sin neutralitetspolitik videre.
 • Atombomerne over Nagasaki og Hiroshima

  USA smider atombomber over Nagasaki og Hiroshima.
  2. Verdenskrig ender
 • 2.verdenskrig slutter

 • Blokdeling i Asien

  Japan taber 2. verdenskrig.
  USA bliver Japans eneste besættelsesmagt efter krigen og genopbygningen af landet fulgte derfor de amerikanske principper.
  Kina trak sig ud af 2. verdenskrig som sejrsherre
 • OEEC oprettet

  Blev oprettet for at organisere modtagelsen af Marshall hjælpen
  Liberaliserede handlen mellem deltagerlandene ved at afvikle importrestriktioner.
 • DK og Atlantpagten

  Danmark tilsluttede sig Atlantpagten, efter at et nordisk samarbejde ikke var muligt.
  Brud med Danmarks neutralitetspolitik
 • Kinas kommunistiske revolution

  Kina var delt mellem en nationalistisk regering, som støttedes af USA og en kommunistisk oprørsbevægelse.
  Kommunisterne vandt den politiske kamp om den kinesiske befolkningNationalisterne tabte borgerkrigen og den nationalistiske hær flygtede i 1949. Kina blev dermed et kommunistisk styret land.
 • NATO oprettet

  Blev skabt som en forsvarsorginasation under Atlantpagten
 • "Comecon"

  Økonomisk samarbejdsorganisation blandt de kommunistiske lande
 • Atlantpagten

  Forsvarsmæssigt og økonomisk samarbejde blev oprettet
  Forsvarsalliance mellem USA, Canada og de fleste europæiske landeGrundsætningen om solidarisk forsvar: ”en for alle, alle for én – ide”
 • Kina indgår samarbejde med Sovjetunionen

 • Period: to

  Koreakrigen

  I 1950 indgik Kina en venskabs og samarbejdsaftale med Sovjetunionen. USA følte sig truet og det bragte de allierede i Østasien i en mere udsat position.
  Krigen sluttede i 1953 med våbenhvile og grænsen mellem Nord- og Sydkorea forblev uændret.
 • SEATO blev oprettet

  USA udbyggede sit alliancesystem i Asien og oprettede SEATO i 1954. SEATO (South East Asien Treaty Orginasation) omfattede kolonimagter, eksempelvis Storbrittanien og Frankrig.
  Denne alliance var langt fra så fast og stærk som NATO
 • Vesttyskland og Atlantpagten

  Vesttyskland blev medlem af Atlantpagten.s
  Sørste danske trussel blev nu en allieret.
 • Warszawapagten

  En forsvarsorganisation – et sidestykke til Atlantpagten.
  Oprettet af "comecon"
 • Store spændinger mellem Kina og Sovje

  Store spændinger på trods af deres Alliance.
  Begge lande krævede lederskabet i den kommunistiske verdensbevægelse. det førte til brud i 1960.
 • Oprettelse af diplomatiske forbindelser

  USA oprettede i 1972 diplomatiske forbindelser med den kommunistiske regering, som USA fuldt ud anerkendte i 1979.