Ιστορία της Νοσηλευτικής στη σύγχρονη Ελλάδα

Timeline created by SofiaDouma
 • Ίδρυση Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

  Ίδρυση Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
 • Ίδρυση των πρώτων νοσοκομείων

  Ίδρυση των πρώτων νοσοκομείων
  Το πρώτο στρατιωτικό νοσοκομείο ήταν το Στρατιωτικό Νοσοκομείο "Μακρυγιάννη"
  Το πρώτο πολιτικό νοσοκομείο ήταν το Νοσοκομείο "Η Ελπίς"
 • Ίδρυση Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

  Ίδρυση Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ίδρυση της πρώτης Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων - Σχολή του "Ευαγγελισμού"

  Η τρίτη παγκσομίως σχολή νοσοκόμων που ιδρύεται.
 • Ίδρυση του Θεραπευτηρίου "Ο Ευαγγελισμός"

  Ίδρυση του Θεραπευτηρίου "Ο Ευαγγελισμός"
  Σκοπός του είναι "... η κατά τους κανόνας της επιστήμης μόρφωσις νοσοκόμων γυναικών"
  Η φοίτηση στη σχολή αρχικά διαρκεί 2 έτη και αργότερα 3
  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής έχει αντίκτυπο στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του θεραπευτηρίου και στην παρεχόμενη νοσηλεία των ασθενών
  https://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/istoriko
 • Ίδρυση "Συνδέσμου Ελληνίδων Νοσοκόμων"

  Σκοποί: 1.Η πρόοδος της Νοσηλείας 2.η αμοιβαία βοήθεια των μελών αυτού 3.η προαγωγή των συμφερόντων του επαγγέλματος της νοσηλείας
 • Ίδρυση Σχολής Νοσοκόμων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

  Ίδρυση Σχολής Νοσοκόμων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
 • Ίδρυση του πρώτου Κέντρου Υγείας στην Αθήνα

 • Ίδρυση Τμήματος Νοσοκόμων στο Υπουργείο Υγείας

  υπεύθυνο για τη νοσηλευτκή εκπαίδευση, την τήρηση Μητρώου Νοσηλευτών και όλα τα θέματα που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος
 • Ίδρυση Τμήματος Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα της Ιατρικής Σχολής

 • Βασικές Ειδικότητες Νοσηλευτικής

  Παθολογική, Χειρουργική, Ψυχιατρική, Παιδιατρική