Ά ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Timeline created by History class
In History
 • ΑΡΧΗ Ά ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

  ΑΡΧΗ Ά ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Η έκρηξη του Ά Παγκοσμίου Πολέμου ήταν αποτέλεσμα της ταυτόχρονης δράσης τριών κυρίως παραγόντων.Του ιμπεριαλισμού,του εθνικισμού και του μιλιταρισμού (https://www.youtube.com/watch?v=HiVeukyKQnA)
 • ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ

  ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ
  Ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος δίχασε την ελληνική κοινωνία.Ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος θεωρούσε οτι οι Αγγλογάλλοι θα επικρατούσαν και έκρινε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να συμμαχήσει με την Ανταντ.Αντίθετα ο Κωνσταντίνος ήθελε την Ελλάδα σύμμαχο των Κεντρικών Δυνάμεων επειδή όμως η Οθωμανική αυτοκρατορία και η Βουλγαρία είχαν είδη ταχθεί στο πλευρό τησ γερμανίας,ο βασιλιάσ υποστίριζε οτι η Ελλάδα θα έπρεπε να κρατήσει ουδέτερότητα, η οποία τακτική ήταν η πιο φιλική προς τις κεντρικές δυνάμεις.
 • Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

  Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
  Η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, στο πλευρό των συμμάχων έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα τη θριαμβευτική νίκη κατά των Γερμανοβουλγάρων στα υψώματα του Σκρα στις 30 Μαΐου 1918 και τη συμμετοχή των Ελληνικών δυνάμεων στην τελική επίθεση και διάσπαση του μετώπου, το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.