אירועים משמעותיים בחיי העם היהודי

By itai182
 • 520

  חורבן בית המקדש השני 520 לפני הספירה

 • 586

  חורבן בית המקדש הראשון 586 לפני הספירה

 • Jan 6, 720

  חורבן שומרון 720 לפני הספירה

  מלכות דוד שנת 586 לפני הספירה