Desert

תפילת שמונה עשרה - פרויקט שכבת ז תשע"ה

By mikicon
 • מבוא לסידור התפילה

  מהו הסידור, התפתחות סידורי התפילה, התמצאות בסידורים שונים, הבדלים בין הסידורים השונים
 • קריאת שמע וברכותיה

  שמע ישראל - פרשנות מסורתית ומודרנית לימוד במליאה
 • והיו המצוות האלה

  משמעותן שך המצוות בחיינו, פרשת קדושים (ויקרא יט)
  לימוד מזוגות
 • בוחרים חברותא

  בחירת חברותא, כל חברותא בוחרת ברכה אחת מתוך תפילת שמונה עשרה ולומדת אותה - מהו המסר של הברכה וכיצד הוא משמעותי בחיינו
 • הערכה

  מבחן דיגיטאלי על קריאת שמע וברכותיה, התפחות סידור הפילה http://bit.ly/test72014
 • לימוד בחברותא

  לימוד בחברותא - לכל חברותא ברכה מתוך ברכות תפילת שמונה עשרה. כל חברותא בוחרת בהתאם לפרשנות האישית שלה - תמונה, שיר וטקסט המבטא את הפרשנות לברכה.
 • חקר

  בחירת ייצוג ויזואלי – תמונה, שיר/קליפ, טקסט מודרני המשמעותי לברכה שנבחרה. הרלוונטיות יכולה להיות תמיכה/סתירה/העלאת שאלה לדיון.
  כתיבת הסבר על הקשר בין הייצוג לברכה
 • משוב

  איך נותנים משוב? (מומלץ להיעזר בסרטון על אוסטין והפרפר וממנו להגדיר את אופן מתן המשוב)
 • כתיבת מחוון משותף.

  למה ומה חשוב להעריך בעבודה
 • תוצרי הביניים

  הכנת שקופית המכילה את הייצוג הויזואלי וטקסט הטיעון (מצגת PPT משותפת ב google drive)
  הצגת תוצרי הביניים ומתן משוב של התלמידים (שפ"י - שאלה, פרגון, רעיון) הוספת ההערות למצגת המשותפת
 • לקראת תוצר סופי

  הצגת הפרשנות האישית לברכה בשפת אשכולות הלמידה
 • מחוון לתוצר סופי

  מילוי הערכה עצמית (אישי)
  כתיבת מחוון להערכת התוצר הסופית
 • הצגת תוצר סופי

 • רפלקציה על תהליך העבודה