ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Period: to

  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΛΛΑΣ

 • Η πληροφορική προσέγγιση ;(1970-1980)

  Η πληροφορική ως αυτόνoμo γνωστικό αντικείμενο που μπoρεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών και να διδαχθεί σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
  Προσανατολίζεται στη διδασκαλία προγραμματισμού.
  Βασίζεται στις απόψεις της θεωρίας της συμπεριφοράς.
  Απομονωμένη τεχνική προσέγγιση ή κάθετη.
 • Μέσο-Αντικείμενο εκπαίδευσης(1980-89)

  Η πληροφορική και οι ΤΠΕ ως μέσo γνώσης, έρευνας και μάθησης που διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ως έκφραση μιας ολιστικής, διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης (οριζόντια)
 • ΓΑΛΛΙΑ: ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΝ ΕΚΠ/ΣΗ

  Το 1985, υιοθετήθηκε η γενικευμένη εισαγωγή της πληροφορικής στη γαλλική εκπαίδευση. Θεωρώντας ότι το σχολείο πρέπει να προσφέρει σε όλους τη γνώση της νέας τεχνολογίας της πληροφορικής, η γαλλική κυβέρνηση θέτει σε λειτουργία το πρόγραμμα «Πληροφορική για όλους» (Informatique Pour Tous-IPT). Τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια εξοπλίζονται με μικρο-υπολογιστές και οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται μέσα σε ένα χρόνο*. Η πληροφορική, με την ένταξη και θεσμοθέτησή της στο εκπαιδευτικό σύστημα,
 • ΠΡΩΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • Τεχνολογίες ως μέσο(μετά το 1990)

  Πτώση κόστους συσκευών - ο υπολογιστής γίνεται αντικείμενο καθημερινής χρήσης. Εξέλιξη Διαδικτύου και ανάπτυξη πολυμέσων.
  Οι ΤΠΕ έχουν ενταχθεί στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Χρησιμοποιούνται ως μέσα για την επίτευξη της διδασκαλίας.
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

  ME SERVER 486 KAI WINDOWS 3.11 ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΔΙΕΘΕΤΑΝ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ
 • Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

  Η τελευταία ανανέωση των εργαστηρίων μέσω του προγράμματος "Η κοινωνία της Πληροφορίας".