Tema 5. Romerriget

 • 212

  Rommerne bliver statsborger

 • Period: 212 to 476

  Den sene kejsertid

 • 313

  Kristendommens anerkendelse

  indtil det optræder kejseren som solens eller Jupiters repræsentant på jorden.
 • 313

  Konstantin 1 akcepterde kristendommen på linje med andre religioner

 • 324

  Ene kejser tog Konstantin 1, magten over riget

 • 330

  Antallet af senatorer stiger kraftigt, som følge ny oprettelse af nyt senat i Konstantionopel efter 330

  men seneatets egentlige politiske magt forbliver ringe.
 • 391

  dyrkelsen af alle andre religioner end kristendommen forbudt

 • 410

  goterkongen Alarik hær erobrede og plyndrede Rom

 • 451

  lykkedes romerne i samarbejde med germanske stammer at slå hunnerne i Nordvest-Gallien.

 • 476

  sidste vestromerske kejser afsat af germanerhøvdingen

 • 1453

  Resterne omkring Konstantinopel og i grækenland blev først endelig opløs af tyrkerne

  Det østromerske Rige vedblev at eksistere.