Romansjanger i Norge

 • Holbergs Niels Klims underjordiske rejse(1741)

 • Maurits Hansen

  Han skrev de første egentlige noveller i norsk litteratur. Blandt annet den første kriminalromanen på norsk, Mordet på Maskinbygger Roolfsen 1840
 • Mordet på Maskinbygger Roolfsen

  Bok av Maurits Hansen
 • Camilla Colletts - Amtmandens døttre

  Omtales som første norks roman
 • Bjørnsons vondefortellinger

  Synnøve Solbakken (1857)
 • De store romanforfatterne før 1890

  Bjørnson
  Kielland
  Lie
  Garborg
  Skram
 • Nyromantikken 1890 -->

 • Neste generasjon

  Knut Hamsun
  Hans E. Kinck
  Peter Egge
  Johan Bojer
 • 1950--> romanforfattere

  Torborg Nedreaas, Jens Bjørneboe, Agnar Mykle osv.
  Etter 1970 ser det ut til at eksperiementeringen og nyorienteringen med impulser fra mange retninger og land har vært meget avgjørende i norsk romandikting, selv om historiefortellingen fremdeles står sterkt.
  Dag Solstrand, Kjartan Fløgstad, Herbjørg Wassmo, Edvard Hoem, Jan Kjærstad osv.
 • I 1980 årene

  så man en dreining mot korte og fragmentariske romaner, med stor interesse for språklig utforskning. Samtidig fikk vi en rekke eksperimenter innenfor den postmoderne, metafiktive roman - mest utpreget i romaner som Jam Kjærstads Homo falsus og Kjartan Fløgstads Det 7.klima. Med den brede, episke skildringen sttod fortsatt sterkt, i romaner bl.a. av Roy Jacobsen
 • 1970

  Etter 1970 ser det ut til at eksperimenteringen og nyorienteringen med impuøser fra mange retninger og land har vært meget avgjørende i norks romandiktning, seg om historiefortellingen fremdeles står sterkt. Sentrale navn er Dag Solstad, Kjartan Fløgstad, Jon Fosse, Bjørg Vik