E learning mpp

Orígen de l' e-learning

 • Telecomunicacions i informàtica

  Telecomunicacions i informàtica

  La conjugació de la Informàtica i les telecomunicacions 1/1/1970: Es consolida una potent indústria de programari i de consultoria. Les telecomunicacionses desenvolupen i comencen a sorgir les primeres grans xarxes de teleprocés. La convergència informàtica-telecomunicacions comença a donar els seus primers fruits operatius amb repercussió clara en l'entorn econòmic, especialment bancari.
 • Informàtica i organitzacions

  Informàtica i organitzacions

  La informàtica i les organitzacions 1/2/1970: La informàtica va canviar el procés operatiu de moltes tasques de gestió aconseguint canviar l'estructura , és l’ inici d’ un procés d’informatització i nova gestió a les empreses.
 • Base de dades

  Base de dades

  Bases Dades 1978: Sorgeixen les primeres bases de dades, que tenen com a fonament la "integració" de les dades per obtenir informació coherent i adequada. Es crea el concepte de Management Information System(MIS), un sistema d'informació integrat ,que automatitza els sistemes d’informació i gestió. Es guanya temps ,feina i espai.
 • Les tic i la competitivitat

  Les tic i la competitivitat

  Ús de les TIC com avantatge competitiva /1980: S'observa un desenvolupament de les TIC com un servei afegit i com a eina competitiva entre les empreses de diferents camps. Exemples:serveis de caixersautomàtics en línia 24 hores al dia,en les entitats financeres més punteres, intercanvi electrònic de documents(EDI) entre els proveïdors i els fabricants més innovadors(com a l’ automobilística), utilització de components electrònics en els automòbils, gestió robotitzada de cadenes de producció,
 • Ordinador personal

  Ordinador personal
  •L’ordinador personal 1986:
  L'ordinador personal, comença a fabricar i a distribuir-se de forma massiva. Juntament amb la informàtica empresarial comença a existir una informàtica domèstica i personal important.Un sistemcreat fanyen l'entorn universitari comença a tenir més i més usuaris: l'Internet.
 • Educació i Telecomunicacions

  Educació i Telecomunicacions

  Conjugació de L’educació i les telecomunicacions/1987: La integració de les telecomunicacions amb altres mitjans educatius, mitjançant la informàtica defineix a aquesta etapa. Es recolza en l'ús cada vegada més generalitzat de l'ordinador personal i de les accions realitzades en programes flexibles d'Ensenyament Assistida per Ordinador(EAO) i de sistemes multimèdia. La integració esmentada, permet passar de la concepció clàssica de l'educació a distància a una educació centrada en l'estudia
 • Web 1.0

  Web 1.0

  Web 1.0/1991: És de només lectura. L'usuari no pot interactuar amb el contingut de la pàgina. La Web és a tot arreu, és utilitzada per administradors, treballadors, directius, instructors, estudiants. Tots consoliden l'entorn virtual. L'aprenentatge virtual serà un repte.
 • Web 2.0

  Web 2.0

  Web 2.0/2004: Web2.0 Està basada en la interacció que s'aconsegueix a partir de diferents aplicacions web, que facilit en el compartir informacions.