Nlnsachs

Nelly Sachs

 • Period: to

  BARNDOM

  Föddes i Schöneberg , Tyskland 1891, till en förmögen tillverkare, Hon var väldigt bra dansare, men hennes skyddande föräldrar uppmuntrar henne inte att utöva ett yrke. Hon växte upp som en mycket skyddad, och tyst ung kvinna och blev aldrig gift
 • Period: to

  Nelly Sachs Levde

  Fakta:
  Nelly Sachs bode i Berlin. Det var då tyskarna tvigade folket att bli judar, dom som inte ville det, gasade dom ihjäl. Nelly Sachs lyckades att fly med hjälp av ett brev av Selma Lagerlöf. 1940 lyckades hon fly till Stocholm. Där bode hon bra men att vara med om det som hönde i tyskland hace tagit knäcken på henne, hon levde livet som ett fängelse rädd att tyskarna skulle komma och ta henne, alla påminelser om det som hänt.
 • Flydde till Sverige

  Flydde till Sverige
  16 Maj 1940 lyckades Nelly flyga från Berlin till Stockholm.
  Selma Lagerlöf hjälpte henne att fly till Sverige från Tyskland.
 • Dikt "I dödens boningar"

  Dikterna skrev hon på tyska så översatte dom det på svenska. Fösta dikten i hennes disktsammling hette "I dödens borning",
  På natten, då det var mörkt satt Nelly och skrev sina dikter. I alla hennes dikter finns döden nära. Döden var min Läromästare säger hon till en interjuv. En av Sachs diktsamlingar "In the Wohnungen des todes"
 • Dikt "Sjärnförmörkelse"

  Dikterna skrev hon på tyska så översatte dom det på svenska. Andra Dikten som hon gjorde hette "Sjärnförmörkelse" En av Sachs diktsamlingar "In the Wohnungen des todes"
 • Svensk medborgare

 • Svensk Medborgare

 • Dikt "Glödande Gåtor"

  Dikterna skrev hon på tyska så översatte dom det på svenska.
  Denna dikt är den tredje dikt hon skrev En av Sachs diktsamlingar "In the Wohnungen des todes"
 • Dikt "Än hyllar döden livet"

  På svenska finns dikturvalen "Än hyllar döden livet". Den skrev hon först på svenska. alltså har hon hon inte skrivit den först på tyska och sedan översatt dikten. Hon har skrivit den på Svenska. En av Sachs diktsamlingar "In the Wohnungen des todes"
 • Dikt "Sena dikter"

  Dikterna skrev hon på tyska så översatte dom det på svenska.
  "Sena dikter" var hennes fjärde dikt. En av Sachs diktsamlingar "In the Wohnungen des todes"
 • Dikt "Den sökande"

  Dikterna skrev hon på tyska så översatte dom det på svenska.
  Hennes 5 dikt. En av Sachs diktsamlingar "In the Wohnungen des todes"
 • Nobellpristagre i litterlatur

  Nobellpristagre i litterlatur
  Författaren Nelly fick nobellpriset nobellpris i Litterlatur på hons födesledag. ”för hennes framstående lyriska och dramatiska diktning, som med gripande styrka tolkar Israels öde”
 • "Vägen är en hand"

  som skrevs på svenska. En av Sachs diktsamlingar "In the Wohnungen des todes"
 • "Fyra diktcykler"

  På svenska finns dikturvalen "Än hyllar döden livet". En av Sachs diktsamlingar "In the Wohnungen des todes"
 • VARFÖR JAG VALDE NELLY SACHS

  Först visste jag inte vilken jag skulle väja, men jag bläddrade runt lite och såg Nelly. Jag läste lite om henne och tyckte hon hade såännande bakrund så jag vale hon.