La història de l'internet

 • Leonard Kleinrock va publicar des del MIT el primer document sobre la teoria de commutació de paquets

 • Roberts va connectar un ordinador TX2 a Massachusetts amb un Q-32 ubicat a Califòrnia

 • Arrencava a la UCLA

 • La primera xarxa interconnectada

 • Es va realitzar la primera demostració pública de ARPANET.

 • Naixement d'internet

 • ARPANET va canviar el protocol NCP per TCP/IP

 • La NSF va començar el desenvolupament de NSFNET

 • La xarxa guanya en densitat.

 • Internet com a mitjà de comunicació

 • Serveis de pagament i el comerç electrònic hi tenen una presència cada vegada més gran.

 • El CERN publicà el projecte World Wide Web

 • Tim Berners-Lee inicia la creació de l'HTML i HTTP.

 • La xarxa s'obre als interessos comercials

 • Internet va arribar als mil cent milions d'usuaris