The long history of man's evolution

KLM

 • Period: Jan 1, 1350 to Jan 1, 1536

  Senmiddelalderen

  Senmiddelalderen Senmiddelalder er den sidste del af middelalderen: i Danmark ca. 1350-1536 ( mellem pestepidemien, den sorte død, og reformationen). I Europa ca. 1300-1500. Befolkningsnedgangen efter den sorte død medførte, at flere gårde blev ødegårde. Manglen på arbejdskraft betød, at bønderne flere steder fik bedre vilkår, og at landbrugsproduktionen i et vist omfang blev lagt om til animalsk produktion.
 • Period: to

  Søren Kierkegaard

  Søren Kierkegaard Søren Aabye Kierkegaard (5. maj 1813 – 11. november 1855) var en dansk teolog og filosof. Kierkegaard regnes ofte som den største danske filosof og som fader til eksistentialismen. Efter Jean-Paul Sartre og den ateistiske eksistentialisme benævnes Kierkegaard dog ofte som hovedskikkelse i den kristne eksistentialisme.
 • Lignelsen mellem Abraham og Agamemnon fra "Frygt og bæven" af Søren Kierkegaard

  Lignelsen mellem Abraham og Agamemnon fra "Frygt og bæven" af Søren Kierkegaard
  Søren Kierkegaard - Frygt og Bæven Teksten foregår i ca. andet årtusinde før Kristus ( Agamemnon)
  Teksten om Abraham foregå ca. 1900 fvt.
  Handler om at afgive offer – Troen på Gud  Etik.
 • Period: to

  Friedrich Nietzsche

  Friedrich Nietzsche Nihilisme - intetheden og meningsløsheden,
  Skriver kritisk om moral, kultur, religion og videnskab.
  Mennesket skal lære at klare sig uden det håb og den tillid som religino og filosofi har givet det.
  "Gud er død!"
 • Period: to

  K. E. Løgstrup

  K. E. Løgstrup ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”
  K.E. Løgstrup, Den
 • Period: to

  Martin A. Hansen

  Martin A. Hansen Martin A. Hansen (1909-1955) blev født i en meget troende husmandsfamilie i Strøby på Stevns og blev uddannet som lærer på Haslev Seminarium.
  Var ved landbruget frem til 1926. Lærereksamen 1930. Ansat ved Københavns skolevæsen 1931.
 • Period: to

  Postmodernismen

  Postmodernisme Opgør med universel vestlig tænkning, der bygger på rationalitet.
  Går ind for uforudsigelighed/flertydighed.
  Moderniteten ser tabsproblematikken som et problem; løses via stræben efter erkendelse. Postmoderniteten ser tilværelsens mangel på mening/sammenhæng som livets grundvilkår.
  Man vælger ikke én blandt de forskellige religioner, men man vælger elementer fra dem, som man kan lide. Der er ingen absolut sandhed.
 • "Offer" fra "Agerhønen" af Martin A. Hansen

  "Offer" fra "Agerhønen" af Martin A. Hansen
  Agerhønen - I krigens skygge En landsby er plaget af pest, og vil gøre alt for at finde frelse. Degnen og præsten tror det kræver en ofring. Landsbyen ofrer to uskyldige børn. De bliver begravet levende. Fortællingen handler om, at det kræver en syndebuk for at få renset folkets syndsforladelse, for at kunne gå fri for pestens død. De tror nemlig at pesten er en straf fra Gud for deres synder.
 • "Kolonihavefilosofi" af Bo Rasmussen

  "Kolonihavefilosofi" af Bo Rasmussen
  Kolonihaven – en lille ting med stor betydning Kolonihavefilosofi er et syn på livet som i en kolonihave, hvor man er tæt på naturen og lever i nært fællesskab med familie og naboer.
  Teksten sammenligner den nymoderne tid med tiden før vidensalderen.
  Bo Rasmussen debatterer ændringen i samfundet og menneskeopfattelsen gennem tiden indtil den senmoderne tidsalder.
 • "Intet" af Jane Teller (uddrag)

  "Intet" af Jane Teller (uddrag)
  Jane Teller - Intet Historien foregår i en dansk provinsby i 90’erne. Den handler om en 7. klasse, hvor der er en elev som hedder Pierre Anthon. Han dropper ud af skolen for at sætte sig i et træ og øve sig i at lave ingenting, fordi han mener, at intet betyder noget. Teksten omhandler postmodernismen.
 • Melancholia

  Melancholia
  Melancholia Filmen starter med at Jorden bliver tilintetgjort og hopper derefter bagud i tiden. Historien handler om to søstre, Justine og Claire. I starten af filmen bliver Justine gift med Michael. Justine er melankolsk (kan ikke finde lykke i noget), hvilket gør at hun er rolig da det bliver klart at Jorden er truet af undergang fordi den vil kollidere med en anden planet. Derimod er Claire fuld af frygt for fremtiden.