Els avenços tecnics i cientifics a l'Edat Moderna

Timeline created by Judit_Timetoast
In History
 • 550

  Creació de l'astrolabi

  Creació de l'astrolabi
  S'utilitzava per calcular la hora tenint en compte on estava situat el Sol respecte l'horitzó.
 • 1296

  Invenció de la carta portolana

  Invenció de la carta portolana
  La carta portolana és un tipus de mapa nàutic, que servia essencialment per a localitzar els ports de mar i conèixer els perills que s'hi podien trobar, com ara els corrents o la poca fondària.
 • 1300

  Creació de la bruixola

  Creació de la bruixola
  Una bruixola sempre marca el nord, per tant, serveix per orientar-te.
 • Feb 19, 1473

  Naixement de Nicolau Copernic

  Naixement de Nicolau Copernic
  Va neixer a Torun, Polonia. Va dir que els planetes giraven al voltant del Sol (heliocentrisme), abans d'ell o va dir Aristarcos de Samos, pero ningú el va creure. Va fer varis llibres per dir que la teoria heliocentrica era veritat, els més destacats van ser: "Commentariolus" (1514) i un altre sobre els girs dels orbes celestes (sense titol) (1531). Biografia: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/copernico.htm
  Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sQrAH8jAKWw
 • Sep 29, 1511

  Naixement de Miquel Servet

  Naixement de Miquel Servet
  Va neixer a Vilanova de Sixena, Osca. Va ser teòleg (persona que estudia la religió) i metge, encara que es va dedicar a l’estudi d’altres ciències com l’astronomia, meteorologia, geografia, física o matemàtiques. El descobriment que va fer va ser sobre la circulació pulmonar o doble circulació de la sang. Biografia: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/servet.htm
  Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9MXaZrsqMng
 • May 24, 1543

  Mort de Nicolau Copernic

  Mort de Nicolau Copernic
  Frombork, Polonia
 • Oct 27, 1553

  Mort de Miquel Servet

  Mort de Miquel Servet
  Ginebra, Suïssa
 • Feb 15, 1564

  Naixement de Galileu Galilei

  Naixement de Galileu Galilei
  Va neixer a Pisa, Italia. Va ser el que va descubrir les 4 llunes més grans de Júpiter (Galileanas), també va ser la 1a persona en veure els anell de Saturn i el que va descubrir les fases de Venus. El seu invent més important va ser el telescopi. Biografia: https://www.biografiasyvidas.com/monografia/galileo/
  Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Cbuj8iNRDxg
 • Dec 27, 1571

  Naixement de Johannes Kepler

  Naixement de Johannes Kepler
  Va neixer a Weil der Stadt, Alemanya. Va ser el que va crear les Lleis de Kepler, es basava en 3 lleis, la 1a: els planetes giren en el·lipsi, la 2a: quan el planeta està més a prop del Sol la seva velocitat augmenta, la 3a: el quadrat del periode orbital es proporcional al cub del semieix major.
  Aquesta llei va ajudar al Isaac Newton a fer la llei de la gravetat. Biografia: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kepler.htm
  Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lln0C2--xHk
 • Naixement de René Descartes

  Naixement de René Descartes
  Va neixer a Descartes, França. Va crear el sistema de coordenades cartesianes. Les coordenades cartesianes, per fer-nos una idea s'utilitzen al joc de "Hundir la flota", s'utilitzen per trobar un punt en un espai determinat. Son 2 rectes perpendiculars, la horitzontal (X), la vertical (Y) i l'origen de les coordenades (O). Biografia: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/descartes.htm
  Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ol42yd_Py9I
 • Creació del telecopi

  Creació del telecopi
  Serveix per ampliar imatges. Va ser molt important per deduir la teoria heliocentrica.
 • Mort de Johannes Kepler

  Mort de Johannes Kepler
  Ratisbona, Alemanya
 • Mort de Galileo Galilei

  Mort de Galileo Galilei
  Arcetri, Italia
 • Naixement de Isaac Newton

  Naixement de Isaac Newton
  Va neixer a Woolsthorpe Manor, Regne Unit. Va ser el que va crear la llei de gravitació universal, això significa que quan mé gran sigui l'objecte tindrà una major atracció cap a la Terra, despres de fer varies proves va fer un llibre que es va dir "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica".
  Va fer altres descubriments pero aquest va ser el més destacat. Biografia: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/newton.htm
  Video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9yH_LiONXEo
 • Mort de René Descartes

  Mort de René Descartes
  Estocolm, Suecia
 • Creació del microscopi

  Creació del microscopi
  Serveix per mirar de forma molt ampliada un objecte normalment petit.
 • Mort de Isaac Newton

  Mort de Isaac Newton
  Kensington, Regne Unit