EL INERNET

 • 1 .Etapa

  1 .Etapa
  Aquesta és la priemra etapa en la cronologia del inernet.
 • 2 . Etapa

  2 . Etapa
  Aquesta és la segona etapa i unes de les més destacades en la història de l'interent.
 • 3.Etapa

  3.Etapa
  Inici d'investigacions per part d'ARPA, una agència del ministeri americà de defensa, on JCR Licklider defensa reeixidament les seves idees relatives a una xarxa global d'ordinadors.
 • Leonard Kleinrock del MIT publica un llibre sobre la comunicació per commutació de paquets per implementar una xarxa.

 • Primera conferencia sobre ARPANET

  Primera conferencia sobre ARPANET
 • Connexió de les primeres computadores entre 4 universitats americanes a través de la Interface Message Processor de Leonard Kleinrock

 • Naixement del internetworking Working Group, organització encarregada d'administrar Internet.

  Naixement del internetworking Working Group, organització encarregada d'administrar Internet.
  Naixement del internetworking Working Group, organització encarregada d'administrar Internet.
 • Creació dels NewsGroups (fòrums de discussió) per estudiants americans.

   Creació dels NewsGroups (fòrums de discussió) per estudiants americans.
  1979 Creació dels NewsGroups (fòrums de discussió) per estudiants americans.
 • Definició del protocol TCP / IP i de la paraula «Internet»

  Definició del protocol TCP / IP i de la paraula «Internet»
  Definició del protocol TCP / IP i de la paraula «Internet»
 • Primer servidor de noms de llocs.

  Primer servidor de noms de llocs.
 • Desaparició d'ARPANET

  Desaparició d'ARPANET
 • S'anuncia públicament la World Wide Web

  S'anuncia públicament la World Wide Web
  S'anuncia públicament la World Wide Web