Den amerikanske revolusjonen

Timeline created by Moretea
In History
 • Period: to

  Syvårskrigen

  Stor krig mellom mange europeiske stater. Hovedkampen stod mellom Storbritannia og Frankrike om blant annet herredømmet over nord-Amerika. Syvårskrigen var kostbar, og kunne bare finansieres gjennom store lån, og høyt skattetrykk. Både Frankrike og Storbritannia ble hardt rammet økonomisk av krigen. Frankrike tapte mest, i det Canada gikk til Storbritannia, og Florida og Louisiana til Spania. Frankrike var ikke lenger en trussel.
 • The Boston Tea Party

  The Boston Tea Party
  Storbritannia krevde at de britiske kolonene i USA skulle betale mer skatt for å dekke inn utgiftene ved syvårskrigen. Teskatten var et eksempel på en "urettferdig" skatt som det var stor misnøye med. For å vise sin misnøye snek en gruppe aktivister seg inn på havnen og dumpet all teen fra et britisk skip på havnen. Det er dette vi kaller The Boston Tea Party"
 • The Declaration of Independence

  The Declaration of Independence
  Erklæringen slo fast at koloniene ikke lenger betraktet seg som en del av Storbritannia. De erklærte seg samtidig som Amerikas forente stater (USA).
 • Period: to

  Den amerikanske uavhengighetskrigen

  Uavhengighetserklæringen utløste en krig mellom USA og Storbritannia. De nye amerikanske statene fikk støtte av Frankrike som gjerne ville svekke sin europeiske rival. Erklæringen var klart inspirert av europeisk opplysningsfilosofi: "...det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like, at de alle har fått umistelige rettigheter av sin skaper og at retten til liv, frihet og streben etter lykke blant disse"
 • Den amerikanske grunnloven

  Den amerikanske grunnloven
  De 13 statene dannet en føderasjon, og vedtok en grunnlov. Grunnloven vedtar maktfordelingsprinsippet. Makten deles mellom lovgivende forsamling (kongressen), en president som utøvende makt og domstolene som dømmende makt. Statene har stor grad av indre selvstyre.