Οι σημαντικότερες μάχες του Μ. Αλεξάνδρου

Timeline created by roula06
In History
 • -334 BCE

  Η μάχη στον Γρανικό ποταμό

  Η μάχη στον Γρανικό ποταμό
 • -333 BCE

  Η μάχη της Ισσού

  Η μάχη της Ισσού
 • -331 BCE

  Η μάχη στα Γαυγάμηλα

  Η μάχη στα Γαυγάμηλα
 • -326 BCE

  Η μάχη στον Υδάσπη ποταμό

  Η μάχη στον Υδάσπη ποταμό