הודיה זוארץהאחים גרים-

By masuavs
 • שנת הולדתו של יעקב גרים

  נולד בהנאו שבגרמניה ל למשפחה בת 9 ילדים שם אביו פליפ ועבד כשופט ועוד בילדותו לקחו אביו ולימד אותו את יסודותהמשפט כדי שימשיך את המסורת המשפחתתיאחות האב היתה לוקחת אותם ומספרת להם סיפורים ובינם סיפורי התנך
 • יום הולדתו של וויליהם גרים

  יום הולדתו של ווילהם גרים בעיר הנאו שבגרמניה
 • עברה המשפחה לשיינאו

  עקב עבודתו של האב נאלשע המשפחה לעבור לעיר שיינאו
 • מות האב והדודה

  מות האב והדודה גרמו לכל המשפחה עני רב ואחות האם הבכורה פירנסה את המשפחה כלכלית ומימנה את לימודו של יעקוב
 • התחיל ללמוד באונברסיטה עם אחיו

  התחיל את לימודיו עם אחיו ווילהלם באוניברסיטה מרבוג
 • מות אימו

  לאחר מות אימו נאלץ לפרנס את משפחתו
 • פירסמו את יצירתם המפורסמת

  פירסמו האחים גרים את כל אוסף מעשיותם ונתנו לה את השם אגדות לילד ולבית
 • מונה למזכיר המשליחת קונגרס וינה

  מינה אותו הנסיך למזכיר המשלחת קונגרס וינה ובמסגרת תפקידונשלח לפריז ואך אחל את לימודי השפות
 • פרש מן שירותו הדילומטי

  פרש מן שירותו כדי להיתרכז בחקר השפה ותולדות האומנות
 • פירסמו כ 70 מעשיות

  פירסמו כ 70 מעשיות
 • נתמנה לתפקיד הספרן השני

  התמנה לתקיד הספרן השני בספריית קאסל אך לא קיבל מסרה מלאה
 • פורסם את סיפרו הראשון

  פרסם את ספרו הראשון ספר הדידוק הגרמני
 • הוציא מהדורה מצומצמת של מעשיות

  הוציא מהדורה מצומצמת של העשיות בשם המהדורה הקטנה.
 • הוציא את ספרו הראשון

  הוציא את ספרו הראשון סיפורי גיבורים גרמניחם
 • הצמנה לראש הספרייה המשפתית במוסד

  נתמה לראש ספריית המשפתית במןסד
 • פרסם את ספרו השני

  ספר ריינהרט השועל
 • התמנה לפרופסור באוניברסיטה

  התמנה לפרופסור באוניברסיטה גיטנגן
 • יעקב נפטר

  יעקב גרים נפטר ונטמן בבית העלמיןבשכונת שנברג
 • נמנה על שביעית גטינגן

  נמנה על שבעיית גטינגן קבוצה של 7 פרןפסורים מאונברסיטה גטינגן
 • הוציא את ספרו השני

  הוציא את ספרו השני שירת רולאד
 • נפטר ווילהם גרים

  מות וילהם גרים בברלין עקב זיהום
  ומותו בגיל 73