Anne Frank og Ruth Maier

  • Ruth Maier blir født

  • Anne Frank blir født