Eesti ärkamisaeg

Timeline created by Janveskimeister
In History
 • Perno Postimehe 1. number Eesti järjepideva ajakirjanduse algus

  Perno Postimehe 1. number Eesti järjepideva ajakirjanduse algus
  Ajalehe esiknumber ilmus 5. juunil 17. juunil 1857. Väljaande asutas Johann Voldemar Jannsen nädalalalehena Perno Postimees ehk Näddalileht, mis oli esimene eestikeelne perioodiline nädalaväljaanne.https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%84rkamisaeg
 • Mahtra sõda

  Mahtra sõda
  Mahtra sõda oli eesti talupoegade ja karistussalklaste vaheline kokkupõrge 14. juunil 1858 aastal ajaloolisel Harjumaal Juuru kihelkonnas Mahtra mõisas.https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%84rkamisaeg
 • Hakati taotlema Eesti Aleksandrikooli asutamist

  Hakati taotlema Eesti Aleksandrikooli asutamist
  Eesti Aleksandrikool oli aastail 1888–1906 Põltsamaa kihelkonnas Põltsamaa lähedal Kaarlimõisas tegutsenud õppeasutus. Õppekeeleks oli vene keel, kuid kooli kohustuslike õppeainete hulka kuulus ka eesti keel. Selle poolest erines ta teistest Eesti linnakoolidest.https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%84rkamisaeg
 • Teoorjuse kaotamine, viljaikaldus ja viimane näljahäda eesti rahva ajaloos

  Teoorjus ehk teorent oli feodaalne koormis, kus talupoeg ehk teomees pidi osa nädalast oma töövahenditega oma kasutuses oleva talumaa eest tasumiseks mõisa jaoks tööd ehk mõisategu tegema.https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%84rkamisaeg
 • Tartus peeti I üldlaulupidu

  Tartus peeti I üldlaulupidu
  I üldlaulupidu toimus 30. juunil–2. juulil 1869. aastal Tartus. Esimese üle-eestilise laulupeo idee algataja, peamine elluviija ja üldjuht oli Johann Voldemar Jannsen.https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%84rkamisaeg
 • Asutati esimesed põllumeeste seltsid

  Põllumeesteselts on põllumeeste huve kaitsev ja tavaliselt ka põllumajandusteadmisi levitav selts.https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%84rkamisaeg
 • Avati Eesti esimene raudteeliin

  Avati Eesti esimene raudteeliin
  Paldiski–Tallinn–Narva ja edasi Peterburi suunashttps://et.wikipedia.org/wiki/%C3%84rkamisaeg
 • Laulu- ja mänguseltsi Endla asutamine Pärnus

  Laulu- ja mänguseltsi Endla asutamine Pärnus
  Endla oli laulu- ja mänguselts, mis tegutses aastatel 1875–1940 Pärnus. Seltsi asutasid teiste seas Carl Robert Jakobson, Kristjan Erm, Anton Anson ja Jaan Otstavel. Nad võtsid eeskuju Tartu Vanemuise Seltsist. Seltsi nimi "Endla" võeti Friedrich Robert Faehlmanni müüdi "Endla järv ja Juta" järgi. Seltsi põhikiri kinnitati 1878 ja uuesti 1909 ning täiendatud põhikiri kinnitati 1920.1875 hakkas seltsi juures tegutsema laulukoor Endla.Aastast 1911 hakkas seltsi juures tegutsema teater Endla.vikipe