Aititeren bizitza Aitor

  • Jaio

  • Lanean hasi

  • Ezkondu

  • Maite jaio

  • Karlos jaio

  • Amaia jaio

  • Iñigo jaio

  • Informatika munduan lanean hasi

  • Miren jaio

  • Asier jaio