პ

პროექტი,, მეგობრები წიგნის თაროდან"

 • 2022 BCE

  აქტივობა 1 თემის და მიზნის გაცნობა.დისკუსია

  1) თემის და მიზნის გაცნობა: პროექტის მონაწილე მოსწავლეებთან შეხვედრა და თემისა და მიზნის გაცნობა,. 2) დისკუსია: პროექტის თემის შესახებ ზოგადი შეკითხვების დასმა: რას ნიშნავს იყო წიგნიერი?

  მოსწავლეებმა გამოთქვეს საკუთარი მოსაზრებები შემდეგ კითხვაზე: რატომ უნდა ვიკითხოთ წიგნები?
  როგორ გვეხმარება წიგნების კითხვა სწავლაში? როგორი წიგნებია მათი ასაკის ბავშვებისთვის საინტერესო? შეუძლია თუ არა კომპიუტერს წიგნის ჩანაცვლება?
 • 2022 BCE

  აქტივობა 4

  პრეზენტაცია .კედლის გაზეთის
 • Period: 2022 BCE to 2022 BCE

  პროექტის განხორციელების დრო

  .მოსწავლეებმა სკოლის ბიბლიოთეკაში შეარჩიეს სასურველი წიგნები, წაიკითხეს და შემდეგ ერთმანეთს გაუზიარეს შთაბეჭდილებები, იმუშავეს ჯგუფებში, შეავსეს გმირის რუკა, ამბის ჩარჩო, წერილი მიწერეს პერსონაჟებს ,გააკეთეს პრეზენტაცია. შექმნეს წიგნის შესაბამისი ილუსტრაციები, .დაამზადეს კედლის გაზეთი ,,მეგობრები წიგნის თაროდან.“
 • აქტივობა 2

  3) სკოლის ბიბლიოთეკაში ვიზიტი და წიგნების შერჩევა. ბავშვები ეწვივნენ სკოლის ბიბლიოთეკას, დაათვალიერეს საკითხავი ლიტერატურა. შეარჩიეს სასურველი წიგნები, გამართეს მინი დისკუსია, თემაზე ვინ რა წიგნი აირჩია .ერთი კვირის განმავლობაში უნდა წაეკითხათ სასურველი წიგნი.
 • აქტივობა 3 ჯგუფური მუშაობა

  აქტივობა 3 ჯგუფური მუშაობა
  ) ჯგუფური მუშაობა. ძირითადი აქტივობები:
  · ტექსტებზე მუშაობისას ამოიყენეს სხვადასხვა სტრატეგია;
  · ჯგუფებში განიხილეს წაკითხული ტექსტები;
  · შექმნეს სხვადასხვა ტიპის ნამუშევრები წაკითხულ ტექსტებზე დაყრდნობით.
  .შეავსეს გმირის რუკა ამბის ჩარჩო,
  „გმირის რუკა“ ეფექტური მეთოდია თხრობითი ხასიათის ტექსტის გაგებისა და ანალიზისთვის. გმირის რუკის შედგენისას მოსწავლეებმა წაიკითხეს ტექსტი .
  .