Lenta vremena povijesnog razvoja IR

By zrinka
 • Lotkin zakon

  Dobio ime po američkom matematičaru, kemičaru i statističaru Alfredu Lotki koji istraživao je produktivnost autora u određenom znanstvenom području.
 • Bradfordov zakon

  Dobio naziv po britanskom matematičaru i knjižničaru Samuelu Bradfordu koji je istraživao odnos relevantnih članaka o određenoj temi prema vrsti i broju časopisa u kojima se ti članci pojavljuju.
 • Hans Peter Luhn (1896 – 1964)

  Hans Peter Luhn - znanstvenik, izumitelj mnoštva patenata, 1941. se godine pridružio IBM - u i postao značajna osoba u području pretraživanja informacija.
 • "As we may think", Vanevar Bush

  Vanevar Bush, zannstvenik s MIT - a govori o Memexu.
 • Bibliometrijska istraživanja u informacijskim znanostima

 • The National Science Foundation Act

  The National Science Foundation Act
  Osnovana Nacionalna zaklada za znanost.
 • Preciznost i odziv

  Do sredine 1950-ih kreirane su mjere za vrednovanje sustava za IR; preciznost i odziv.
 • All-Union Scientific and Technical Information Institute of the Academy of Sciences of the USSR

  • osnovano -
 • Documentation Inc.

  Pionir IR - a, Mortimer Taube (1910-1965), osnovao kompaniju Documentation Inc. posvećenu razvoju sustava za organizaciju i pretraživanje znanstvenih i tehničkih informacija.
 • "Desk Set"

  Pojavio se film pod nazivom "Desk Set"
 • The National Defense Education Act

  • osnovana -
 • Proceedings of the International Conference on Scientific Information

 • KWIC

  Automatsko indeksiranje --> 1959 International Conference on Scientific Information
 • Period: to

  Cranfieldovi testovi

  Cyril Cleverdon, knjižničar i pionir IR testiranja, provodio je Cranfield testove od kasnih1950- ih do sredine 1970 - ih. Cilj testova jest dodjeljivanje razine relevantnosti.
 • Scientometrija

  Scientometrija - znanost o mjerenju i analiziranju same znanosti
 • Online sustavi za pretraživanje

  60 - ih godina nastali su mnogi online sustavi za pretražiivanje informacija
 • Military computer

 • Projekt Synthex

  Pokušaj da se napravi računalni program koji će oponašati ljudsku inteligenciju.
 • Harold Borko

  Utjecajni znanstvenik 60 - ih godina
 • ISI - Sceince Citation Index

  1. Eugene Garfield utemeljio Institute for Scientific Information (ISI), koji je 1964. počeo objavljivati Science Citation Index
 • SMART

  SMART - System for the Mechanical Analysis and Retrieval of Text); eksperimentalni sustav za automatsko IR - Gerard Salton - znanstvenik Harvard i Cornell sveučilišta; G.S. osnivač SIGIR - a (Special Interest Group on Information Retrieval).
 • BOLD

  Harold Borko je izumio BOLD - eksperimentalni sustav - real - time pretraživanje dokumenata
 • "Libraries of the Future", J. C. R. Licklider

  J. C. R. Licklider (1915-1990, znanstvenik), u knjizi "Libraries of the Future" predviđa karakteristike digitalnih knjižnica
 • Period: to

  The Annual Review of Information Science and Technology

  • publikacija koju izdaje American Society for Information Science; u volumenima od 1966 - 1978 govori o “information needs and use” .
 • Spires

  SPIRES - Stanford Physics Information Retrieval System
 • Medline i Dialog

  • online baze podataka-
 • BALLOTS

  Ballots projekt
 • The Information Bank

  Online sustav za pretraživanje - 70 - ih godina.
 • Basis

  Sustav za online pretraživanje informacija
 • ASIS SIG

  formiranje ASIS Special Interest Group
 • ORBIT

 • Online i Online Review

  Pojava časopisa Online i Online Review
 • Kuhlthau Information Search Model

  Carol Collier Kuhlthau
 • Ellis’s Model of Information-Seeking Behavior

  David Ellis - ponašanje pri IR
 • Infometrija

  Infometrija - znanost o kvantitativnom istraživanju nastanka, pohrane, pretraživanja, obrade i upotrebe informacija.
 • TREC

  TREC (Text REtrieval Conference) - pokrenuto 1992. od strane National Institute of Science and Technology (NIST) i U.S. Department of Defense
 • Webometrija

  Webometrija - znanost koja se bavi proučavanjem strukture i uporabe internetskih usluga
 • E - metrija

  E - metrija - mjerenje elektroničkih izvora, osobito u knjižnicama.
 • i - Schools Caucus