Images1

Keemia areng läbi ajaloo

 • 200

  Esimesed teadaolevad keemia kasutusalad

  Esimesed teadaolevad keemia kasutusalad
  Pildi allikasUmbes 2000 aastat eKr osati Egiptuses , Hiinas ja Indias sulatada maakidest metalle ning valmistada nende sulameid, klaasi ja emaili.
  Allikas
 • 210

  Keemia avastus

  Keemia avastus
  Pildi allikasKeemia on alguse saanud avastusest, et tule mõjul võib üks aine muunduda teiseks umbes 9000-5000 aastat eKr.
  Allikas<a
 • 500

  Keskaegne keemia

  Keskaegne keemia
  Pildi allikas5.-16. saj. püüdis alkeemia avastada tarkade kivi (millega loodeti väheväärtuslikke metalle kullaks muuta), leida universaalset lahustit ning valmistada nooruse eliksiiri.
  Allikas
 • Jan 1, 1500

  Uued keemiasuunad keskajal

  Uued keemiasuunad keskajal
  Pildi allikas16. sajandil toimus keemias murrang kui haigeravis hakati kasutama keemilisi aineid. Tekkis iatrokeemia, mis põhjendas haigusi mõne elemendi vähesuse või liigsusega organismis. Laienes keemia rakendamine tööstuses.
  Allikkas
 • Keemia 18ndal sajandi esimene pool.

  Keemia 18ndal sajandi esimene pool.
  Pildi allikas1710 aastal vääras flogistoniteooria alkeemia seisukohad. Arvati, et ainest eraldub oksüdeerumisel (põlemisel) ja ainega liitub redutseerumisel flogiston (tuleaine)
  Allikkas
 • 18nda sajandi teine pool keemias

  18nda sajandi teine pool keemias
  Pildi allikas18. sajandi teisel poolel hääbus Flogistoniteooria kui hakati rakendama kvantitatiivseid uurimismeetodeid. Võeti kasutusele aatommassi (aatomkaalu) mõiste, keemiliste elementide tähistamise süsteem ning uus keemiaterminoloogia, esitati orgaaniliste ühendite struktuuri teooria põhiseisukohad, avastati perioodilisusseadus ja koostati keemiliste elementide perioodilisussüsteem.
  [Allikas](<a href='http://et.wikipedia.org/wiki/Keemia)' >Allikkas</a>
 • 19. sajandi Keemia

  19. sajandi Keemia
  Pildi allikas19. sajandi teisel poolel hakkas arenema füüsikaline keemia.Füüsikaline keemia on keemia haru, mis uurib keemiliste nähtuste ja ainete struktuuride füüsikalisi omadusi.
  Füüsikalise keemia olulisimaid harusid on keemiline termodünaamika, kolloidkeemia, elektrokeemia jt.
  Allikas
 • 19 sajandi keemia

  19 sajandi keemia
  Pildi allikasAatomiteooria alusel tekkis 20. sajandi alguses nüüdisaegne teoreetiline keemia. Eriti hoogsasti on viimasel ajal edenenud füüsika ja bioloogiaga piirnevad teadusalad biokeemia ja keemiline füüsika.
  [Allikas](<a href='<a href='http://et.wikipedia.org/wiki/Keemia)' >Allikkas</a>' >Allikkas</a>