Հայոց Թագավորներ

Timeline created by facebooker_780705425771556
In History
 • Period:
  885
  to
  890

  Աշոտ Ա Մեծ Բագրատունի

 • Period:
  890
  to
  914

  Սմբատ Ա Նահատակ Բագրատունի

  Նախորդի Որդին
 • Period:
  914
  to
  928

  Աշոտ Բ Երկաթ Բագրատունի

  Նախորդի Որդին
 • Period:
  928
  to
  952

  Աբաս Ա Բագրատունի

  Նախորդի եղբայրը
 • Period:
  952
  to
  977

  Աշոտ Գ Ողորմած Բագրատունի

  Նախորդի Որդին
 • Period:
  977
  to
  989

  Սմբատ Բ Տիեզերակալ Բագրատունի

  Նախորդի Որդին
 • Period:
  989
  to
  1020

  Գագիկ Ա Բագրատունի

  Նախորդի Եղբայրը