Μαθηματικοί του Βυζαντίου

Timeline created by _sara.axm_
In History
 • 1400

  Νικόλαος Αρταβάσδος

  Νικόλαος Αρταβάσδος
  Ασχολήθηκε με την αριθμητική και την γεωμετρία.
 • 1400

  Ισαάκ Αργυρός

  Ισαάκ Αργυρός
  Μοναχός, μαθητής του Νικηφόρου Γρήγορά. Έγραψε σχόλια στα πρώτα έξι βιβλία των Στοιχείων του Ευκλείδη. . Έγινε γνωστός από την πρόταση που έκανε το 1371 για την διόρθωση του Πασχάλιου Κανόνα.
 • 1400

  Γεώργιος Χρυσοκόκκης

  Ια­τρός και αστρονόμος και μαθηματικός..
 • 1400

  Μανουήλ Βρυένιος

  Αστρο­νόμος, μαθηματικός και θεωρητικός της βυζαντινής μουσικής. Έγραψε το περίφημο έργο Περί Μουσι­κής.
 • Period:
  1290
  to
  1371

  Νικόλαος Καβάσιλας

  Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.Υπήρξε ένας από τους πρώτους που χρησιμο­ποίησαν τον όρο «Έλλην»
 • Period:
  1295
  to
  1359

  Νικηφόρος Γρηγοράς

  Σπουδαίος βυζαντινός λόγιος, φιλόσοφος, ιστορικός, θεολόγος και αστρονόμος.