1 cps5jxv9dohwmfyq2aciag

תכנית לימודים - הסכסוך הישראלי פלסטיני

 • Period: to

  המנדט הבריטי

  מנדט הבריטי זהו מנדט חבר הלאומים (ייפוי כוח) שהוענק לבריטניה על מנת לסייע ליישוב היהודים ולהבטיח הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ברוח הצהרת בלפור ועל פי הנאמר בכתב המנדט. הבריטים שלטו בארץ ישראל (פלשתינה) בין קיץ 1917 למאי 1948.
 • כט בנובמבר

  כט בנובמבר
  כ"ט בנובמבר הוא הכינוי לתאריך 29 בנובמבר 1947 (ט״ז בכסלו תש"ח), היום בו החליטה עצרת האומות המאוחדות (האו"ם) בפארק פלאשינג מדוז על סיום המנדט הבריטי והקמת שתי מדינות עצמאיות בארץ ישראל – מדינה יהודית ומדינה ערבית (תוכנית החלוקה).
 • מלחמת העצמאות

  מלחמת העצמאות
  מלחמת העצמאות החלה ב-29 בנובמבר 1947 לאחר תכנית החלוקה של האו״ם שקבעה את הקמתן של שתי מדינות יהודיות וערביות בארץ.
  צבאותיהן של חמש מדינות ערב פלשו לשטח ארץ ישראל לאחר הכרזת המדינה והחל שלב נוסף בלחימה. מלחמת העצמאות הסתיימה בניצחונו של צהל ובהסכמי שביתת הנשק, שנחתמו ברודוס בשנת 1949 .במסגרת המלחמה הדף צה"ל את צבאות ערב והרחיב את תחום המדינה מעבר לגבולות שנקבעו למדינה היהודית בהחלטת עצרת האו״ם. הערבים מכנים את המלחמה "אל נכבה", שפירושו מלחמת האסון. במלחמה זו איבדה מדינת ישראל הצעירה כ-6,000 איש.
 • הכרזת העצמאות

  הכרזת העצמאות
  הכרזת העצמאות של מדינת ישראל נערכה ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948 בעיר תל אביב, בבית דיזנגוף שבשדרות רוטשילד 16.
  בטקס, שהתקיים כשמונה שעות לפני סיום המנדט הבריטי, הכריז דוד בן-גוריון על הקמת מדינת ישראל ונחתמה מגילת העצמאות.